Loading...

Ekonomika a management veřejného sektoru

Anotace studijního programu

Studenti prohloubí své znalosti ekonomických teorií a jejich aplikací ve skutečném měnícím se českém i mezinárodním prostředí. Naši absolventi jsou ekonomickými odborníky s dobrými manažerskými schopnostmi, kteří se výborně uplatňují v řídících pozicích. Pozornost je během studia věnována aktuálním otázkám, jako je efektivní management veřejných služeb, inovace a řízení lidských zdrojů.

Profil absolventa

Naši absolventi jsou samostatnými a kompetentními manažery se strategickým uvažováním, umí realizovat podnikatelské záměry, řešit krizové jevy, analyzovat rizika a vést interdisciplinární pracovní týmy. Jsou vybaveni pokročilými vědomostmi a metodickými přístupy pro uplatnění v ekonomických oblastech managementu organizací veřejného a neziskového sektoru. Uplatnění nacházejí v soukromém i veřejném sektoru, na úřadech, v českých i nadnárodních společnostech nebo v orgánech EU. Po získání potřebné praxe jsou úspěšnými odborníky v řídících funkcích.

Doporučený studijní plán

Prezenční studium

Základní informace o studijním programu

Název programu Ekonomika a management veřejného sektoru Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0311A050034 Forma prezenční
Udělovaný titul Ing. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30. 4. 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2024.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...