Loading...

Den otevřených dveří

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Letošní Den otevřených dveří proběhne v našem Kampusu a na jednotlivých fakultách dne: 3. února 2022, od 9.00 – 15.00 hodin. Pokud nevíte, kde se vaše fakulta nachází, nezoufejte a přijďte se informovat do lobby MFC v Kampusu UJEP.                

Covid-19 podmínky vstupu na DODPublikace "Poznejte UJEP"

Program

Celouniverzitní program

Prvotní seznámení s naší Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhne v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP (MFC). MFC se nachází v srdci Kampusu UJEP na adrese Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Program
9.00 – 15.00 hodin pravidelné prohlídky Kampusem UJEP (vždy v půl a v celou)
9.00 – 15.00 hodin soutěže a kvízy pro uchazeče o studium (návštěvníky)
9.00 - 15.00 hodin představení programu Erasmus+ - zažij studium jinak, vycestuj v rámci svého studia
9.00 - 15.00 hodin chill-out zóna, DJ
9.00 - 15.00 hodin fotokoutek – odneste si vzpomínku ze svého prvního dne na univerzitě
drobné občerstvení
9.00 - 15.00 hodin infostánek poradenské centrum UJEP

 

Program FSI

Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem

 • celý program proběhne od 9.00 - 15.00 hodin

9.00 - 15.00 hodin vestibul budovy CEMMTECH – úvodní informace o fakultě a možnostech studia, začátek trasy komentovaných prohlídek laboratoří
9.00 - 15.00 hodin vestibul budovy CEMMTECH - komentované prohlídky okruhem laboratoří Ústavu strojů a energetiky a Ústavu technologií a materiálů
9.00 - 15.00 hodin(vždy v celou hodinu) přednášková aula 2. patro budovy CEMMTECH –
doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. (vedoucí Ústavu strojů a energetiky) prezentace studijních programů a výzkumných aktivit FSI UJEP včetně spolupráce s výrobní sférou
Prezentované laboratoře
 • Laboratoř automatizace a robotiky – ukázka klasických a kolaborativních robotů, prezentace pneumatických systémů firmy FESTO.
 • Laboratoř destruktivního zkoušení – ukázka přístrojů pro měření mechanických vlastností materiálů destruktivním způsobem.
 • Laboratoř obrábění – prezentace klasických metod obrábění doplněná o výsledků spolupráce s aplikační sférou.
 • Laboratoře tepelných procesů a slévárenství – demonstrace procesu odlévání hliníkových slitin, procesu žíhání a kalení.
 • Laboratoř mechaniky a proudění – prezentace metody PIV a dalších experimentálních metod.
 • Laboratoř výpočetních simulací – ukázka aplikace výpočetních a simulačních softwaru používaných v oblasti průmyslové praxe.
 • Laboratoř elektrotechniky – praktická ukázka pracovních stolů pro elektrotechnická měření, ukázka spolupráce s firmou Diametral.
 • Laboratoř přípravy vzorků – ukázka metod přípravy metalografických výbrusů a dalších metod pro následné zkoumání různými metodami světelné a elektronové mikroskopie.
 • Laboratoř metalografie – demonstrace práce s různými typy světelných mikroskopů doplněná o ukázku analýzy mikrotvrdosti kovových materiálů.
 • Laboratoř laserové a elektronové mikroskopie – ukázka práce se skenovacím elektronovými mikroskopy vybavenými nejrůznějšími typy detektorů, demonstrace práce s konfokálním a AFM mikroskopem.

Fakultní brožura

Program FŽP

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem

 • celý program proběhne od 9.00 do 14.00 v Centru přírodovědných a technických oborů CPTO (Kampus UJEP, Pasteurova 3632/15, Ústí nad Labem)

Společný program FŽP a PřF v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO)
 • přízemí u vchodu do CPTO - infostánek Dne otevřených dveří FŽP a PřF – zde získáte ke Dni otevřených dveří v CPTO všechny důležité informace (9:00-14:00)
 • aula, přízemí CPTO - představení studijních programů Fakulty životního prostředí UJEP a Přírodovědecké fakulty UJEP, proběhne ve třech termínech:
9.00 hodin Mgr. Miloslav Kolenatý (FŽP) a RNDr. Martin Švec, Ph.D. (PřF)
11.00 hodin Mgr. Miloslav Kolenatý (FŽP) a RNDr. Martin Švec, Ph.D. (PřF)
13.00 hodin Mgr. Miloslav Kolenatý (FŽP) a RNDr. Martin Švec, Ph.D. (PřF)
 • kavárna ForRest Café – „talk points“, v kavárně si můžete dát něco dobrého a popovídat si se studenty FŽP a PřF, kteří na vás budou v kavárně čekat (9:00-14:00)
Program FŽP v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO)
 • 5. patro CPTO – prezentace Fakulty životního prostředí, zde si můžete prohlédnout, čím se na fakultě zabýváme, co zkoumáme, jaké technologie a přístroje používáme při výuce také se samozřejmě můžete ptát našich akademiků a pedagogů na to, co vás bude zajímat (9.00 - 14.00)
katedra geoinformatiky prezentace přístrojů, technologií, softwaru používaných k výuce a výzkumu s možností si některé vyzkoušet, ukázky výuky geoinformačních předmětů
katedra environmentální chemie
a technologie
prezentace laboratoří, přístrojů, technologií používaných k výuce a výzkumu s možností si některé vyzkoušet, ukázky výuky v laboratořích
katedra životního prostředí prezentace zajímavostí ze sbírek katedry, ukázky výuky přírodovědných předmětů
on-line
Virtuální prohlídka budovy CPTO - FŽP UJEP Fakultní brožura

 

Program FUD - OPEN TO PUBLIC

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

V čase 9.00 – 16.00 hodin jsou pro vás otevřené všechny ateliéry Fakulty umění a designu, kde se můžete setkat s pedagogy i studenty a zjistit více o tom, jak zde probíhá výuka a jaké je zaměření jednotlivých ateliérů. Také se můžete dozvědět více informací o průběhu přijímacího řízení a domluvit si individuální konzultaci svých prací s vedoucím nebo asistentem ateliéru. V čase 10.00 - 15.00 hodin máte možnost zjistit více informací o studiu navazujícího magisterského oboru Kurátorská studia.

3. - 9. 2. 2022 / 10.00 - 18.00 hodin Zimní sklizeň - výstava klauzurních prací FUD UJEP
3. 2. 2022 / 10.00 – 14.00 hodin Tour de FUD - komentované prohlídky výstavy klauzurních prací
3. 2. 2022 / 10.00 - 15.00 hodin Konzultace s uchazeči o studium Kurátorských studií - garant studijního oboru, prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., děkanát FUD, místnost č. 232 v 1. patře
3. 2. 2022 / 09.00 - 16.00 hodin Konzultace s uchazeči o studium - Bakalářské a navazující magisterské studium

Autobusem za uměním a designem
Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu obnovuje tradici výletů za výtvarným uměním a designem do Ústí nad Labem.
Odjezd 3. 2. 2022

Vypravujeme dva autobusy, jeden pojede z Prahy, druhý ze Železného Brodu se zastávkou v Kamenickém Šenově. Odvezeme Vás k nám a zase zpět.

Dům umění Ústí nad Labem pořádá autobusový výlet za výtvarným uměním. Účastníky čeká procházka po výstavě ZIMNÍ SKLIZEŇ 22, která představí aktuální klauzurní práce studentek a studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Zde se můžete také setkat s vedoucími a asistenty všech ateliérů v rámci Dne otevřených dveří. Další zastávkou našeho programu je komentovaná prohlídka výstavy NARUŠENÁ ROVNOVÁHA REVISITED v Domě umění Ústí nad Labem.

Autobus je zdarma a kapacita míst je omezená.
Rezervujte si své místo.

Závazné přihlášky přijímáme do 31. ledna 2022
email pro rezervaci: avanourkova@gmail.com.

Více o akci

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

28. 2. 2022 Studijní programy Design a Výtvarná umění - Navazující magisterské studium
30. 3. 2022 Studijní obor Kurátorská studia -  Navazující magisterské studium
29. 4. 2022 Studijní program Fine Art - Navazující magisterské studium, studijní program v AJ
V době konání Dne otevřených dveří je termín pro podávání přihlášek do bakalářského studia sice již uzavřený, ale mohou nás navštívit i naši budoucí zájemci. 

Více informací o přijímacím řízení

ATELIÉRY FUD UJEP:

Produktový design MgA. Jan Čapek / vedoucí ateliéru, MgA. Jiří Bartoš / odborný asistent
Design keramiky MgA. Antonín Tomášek / vedoucí ateliéru, MgA. Jana Linhartová / odborný asistent
Design interiéru prof. ak. arch. Jan Fišer / vedoucí ateliéru, MgA. Štěpán Rous, Ph.D. / odborný asistent
Oděvní a textilní design MgA. Jan C. Löbl / vedoucí ateliéru, MgA. Hana Coufalová / odborný asistent
Přírodní materiály doc. MgA. Robert Vlasák / vedoucí ateliéru, Mgr. MgA. Jan Krtička, Ph.D. / vedoucí ateliéru
Sklo MgA. Marcel Mochal / vedoucí ateliéru, MgA. Štěpán Smetana / odborný asistent
Vizuální design MgA. Michaela Labudová / vedoucí ateliéru, MgA. Pavel Frič / vedoucí ateliéru
Grafický design I MgA. Jan Hora / odborný asistent, MgA. Jakub Konupka / odborný asistent
Grafický design II doc. ak. mal. Michal Slejška / vedoucí ateliéru, MgA. Barbora Müllerová / odborná asistentka
Aplikovaná reklamní fotografie MgA. Jiří Thýn / vedoucí ateliéru, MgA. Václav Kopecký, Ph.D. / vedoucí ateliéru, MgA. Jiří Dvořák / odborný asistent
Fine Art prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. / vedoucí ateliéru, MgA. Aleš Loziak / odborný asistent
Fotografie Lukáš Jasanský / vedoucí ateliéru, MgA. Silvie Milková, Ph.D. / odborná asistentka
Objekt - prostor - akce doc. Jiří Kovanda / vedoucí ateliéru, MgA. Ivana Zochová / odborná asistentka
Time-Based Media doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík / vedoucí ateliéru, doc. Mgr. A. Pavel Mrkus / vedoucí ateliéru
Interaktivní media doc. Mgr. A. Pavel Kopřiva,  Ph.D. / vedoucí ateliéru, MgA. Jan Prošek, Ph.D. / odborný asistent
Digitální media doc. Mgr. Michaela Thelenová / vedoucí ateliéru, MgA. Radek Jandera, Ph.D. / odborný asistent
Kurátorská studia prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. / garant studijního oboru

KONTAKT:
Mgr. Monika Matoušková
studijní oddělení FUD UJEP
monika.matouskova@ujep.cz
+420 475 285 130

WEB FUD UJEPFakultní brožura 

 

Program FF

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem

Vysokoškolákem na zkoušku
 • celý program proběhne on-line, prostřednictvím Big Blue Button (BBB)

Program
8.00 hodin představení fakulty a kateder odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-ce5-oer-tt7 
10.00 - 13.00 hodin program jednotlivých kateder
14.00 hodin program studentů odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-dnm-zdr-6uw
Katedra historie - odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-oi9-ntv-efm
11.00 hodin doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. Válečná každodennost v Říšské župě Sudety
13.00 hodin Mgr. David Tomíček, Ph.D.  Čáry máry pod kočáry, magie v pozdním středověku
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví - odkaz na BBB:  https://blue.ujep.cz/b/eli-egn-81w-jrm 
10.00 hodin PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. Tajemství půdy – nové nálezy a objevy v podstřeší domu Kalich v Litoměřicích
12.00 hodin Mgr. Jan Horák Metody dokumentace památek
Katedry filosofie a humanitních studií - odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-tdg-4hy-ecg
10.00 hodin Mgr. Jan Musil, Ph.D. Idea univerzity
11.00 hodin PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.  Skutečně budeme studovat pavědy?
Katedra politologie - odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-rc7-2r8-b1m
12.00 hodin Mgr. Jan Charvát, Ph.D.  Politický extremismus – současné trendy
Katedra germanistiky - odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-jk2-kzs-hxe
11.00 hodin doc. Dr. phil. Miroslav Němec Němčina v české společnosti
Katedra archivnictví a pomocných věd historických - odkaz na BBB: https://blue.ujep.cz/b/eli-x6q-0e9-jl9
12.00 hodin PhDr. Pavel Holub, Ph.D.  Měření času v minulosti
13.00 hodin Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 
Jak poznat své předky aneb genealogie v praxi
Virtuální prohlídka Fakultní brožura
Program FZS

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Velká Hradební 424/13, 400 96  Ústí nad Labem

 • celý program proběhne od 9.00 - 16.00 hodin
 • program je rozdělen dle kateder

Informace o studiu
 • Studium bakalářských, profesně zaměřených studijních programů v prezenční a kombinované formě studia:
  • Ergoterapie
  • Fyzioterapie
10.00 hodin Mgr. Ondřej Kališko učebna č. 41 (2. patro)
12.00 hodin Mgr. Ondřej Kališko učebna č. 41 (2. patro)
14.00 hodin PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. učebna č. 41 (2. patro)
 • uchazeči získají informace týkající se studia – podmínky přijímacího řízení, studijní plány a organizace odborné souvislé praxe ve studijních programech Ergoterapie a Fyzioterapie
Ukázka výuky předmětu Anatomie
 • uchazeči mohou absolvovat výuku anatomie s využitím plastinátů
 • Velká Hradební 13, Učebna č. 31 (1. patro)
11.00 hodin PhDr. Alena Charvátová, Ph. D.
13.00 hodin PhDr. Alena Charvátová, Ph. D.
15.00 hodin PhDr. Alena Charvátová, Ph. D.
Katedra Ergoterapie
Ukázka výuky předmětu Ergoterapie
 • uchazeči si prakticky vyzkouší simulaci jednotlivých typů zdravotních postižení
 • prohlídka ergoterapeutických dílen a senzorické tělocvičny
 • Velká Hradební 13, učebna č. 8 (v suterénu)
9.00 hodin Mgr. Petra Pecharová a Mgr. Radka Beranová, DiS.
11.00 hodin Mgr. Petra Pecharová a Mgr. Radka Beranová, DiS.
13.00 hodin Mgr. Petra Pecharová a Mgr. Radka Beranová, DiS.
Laboratoř prevence a podpory zdraví při FZS UJEP
 • prohlídka laboratoře, teoretické seznámení s přístrojovým vybavením laboratoře pro ergoterapii
 • možnosti využití BalanceTutor (4D pás pro simulaci pádu či uklouznutí) a praktická ukázka
 • možnosti využití elektrostimulace ruky, praktická ukázka
 • Velká Hradební 13, učebna č. 25 (přízemí)
9.30 hodin PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.
11.30 hodin PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.
13.30 hodin PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D.
Katedra Fyzioterapie
Ukázka výuky předmětu Fyzioterapie
 • uchazeči si prakticky vyzkouší jednotlivé koncepty fyzioterapie – požadavky na účast: sportovní oblečení
 • Velká Hradební 13, učebna č. 10 (v suterénu)
9.00 hodin PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.
11.00 hodin PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.
13.00 hodin PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.
Laboratoř pro studium pohybu
 • prohlídka laboratoře, teoretické seznámení s jednotlivými přístroji (optoelektronický kamerový systém Qualisys pro 3D analýzu pohybu, elektromyografický přístroj ME6000 pro měření svalové aktivity z povrchu těla pomocí elektrod lepených na kůži, tlakoměrná deska Footscan, siloměrné desky Kistler)
 • pro několik zájemců bude dále probíhat vyšetření došlapu na tlakoměrné desce Footscan (měření tlaku chodidla a jeho jednotlivých částí do podložky při chůzi či běhu, analýza techniky došlapu nohy) – požadavky na vyšetření: naboso
 • Velká Hradební 13, učebna č. 10a (v suterénu za tělocvičnou)
11.00 hodin Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.
13.00 hodin Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.
15.00 hodin Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.
Katedra záchranářství a radiologie
9.00 - 10.00 hodin úvod, informace o studijních programech, přijímací řízení, Erasmus+, výzkumná činnost na katedře, výstavba nové budovy
10.00 - 11.00 hodin demonstrace výuky - základní resuscitace (uchazeči si budou moci prakticky vyzkoušet)
 • tento program bude probíhat i v odpoledních hodinách od 15.00 - 17.00 hodin
Katedra porodní asistence a specifických disciplín
 • ukázka výukových modelů, pomůcek, odborné učebny pro studijní program Porodní asistence, prezentace katedry KPAS, informace ke studiu a k odborné praxi ve studijním programu Porodní asistence
 • informace o studiu, OP praxi – AP KPAS (Mgr. Puhlová, Ph.D., Mgr. Abrahamová, Mgr. Ospalíková, Mgr. Bitalová) + studentky 2. roku studia PA
9.00 – 9.30 hodin informace o studiu AP KPAS
9.30 – 11.30 hodin ukázka výuky, modelů – simulační výuka studentky 2. roku studia
11.30 – 12.00 hodin informace o studiu  AP KPAS
12.00 – 14.30 hodin ukázka výuky, modelů – simulační výuka studentky 2. roku studia
14.30 – 15.00 hodin informace o studiu AP KPAS
Katedra ošetřovatelství (všeobecné a pediatrické ošetřovatelství)
 • odborná učebna č. 43
9.00 - 9.20 hodin informace o studiu (všeobecné ošetřovatelství) Mgr. Daša Stupková
11.00 - 11.20 hodin informace o studiu (pediatrické ošetřovatelství) Mgr. Lucie Libešová
13.00 - 13.45 hodin ukázková hodina ošetřovatelských postupů (orientační vyšetření krevní skupiny) Mgr. Daša Stupková
14.00 - 14.45 hodin ukázková hodina první pomoci (resuscitace dítěte, použití AED) Mgr. Lucie Libešová
15.00 - 15.20 hodin informace o studiu (všeobecné ošetřovatelství) Mgr. Daša Stupková
16.00 - 16.20 hodin informace o studiu (pediatrické ošetřovatelství) Mgr. Lucie Libešová
Oddělení magisterských studijních programů
 • proběhne od 9.00 - 14.00 hodin
 • studium profesně zaměřených magisterských studijních programů:
  • ORGANIZACE A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (prezenční a kombinovaná forma studia)
  • UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY (prezenční a kombinovaná forma studia)
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • proběhne v učebně č. 30
9.00 - 9.20 hodin informace o studiu
9.40 - 10.10 hodin ukázka obsahu jednotlivých předmětů
10.30 - 11.30 hodin rozhovory se současnými studenty
12.00 - 12.30 hodin informace o odborné praxi
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
 • proběhne v učebně č. 30
13.00 - 13.20 hodin informace o studiu
13.30 - 14.00 hodin ukázka obsahu jednotlivých předmětů

Fakultní brožura

Program PřF

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem

DOD v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) v Kampusu UJEP - Pasteurova 15
9.00 hodin přednáška o studiu a studijních programech - RNDr. Martin Švec, Ph.D. (za PřF) a Mgr. Miloslav Kolenatý (za FŽP), aula 1.03
11.00 hodin přednáška o studiu a studijních programech - RNDr. Martin Švec, Ph.D. (za PřF) a Mgr. Miloslav Kolenatý (za FŽP), aula 1.03
13.00 hodin přednáška o studiu a studijních programech - RNDr. Martin Švec, Ph.D. (za PřF) a Mgr. Miloslav Kolenatý (za FŽP), aula 1.03
9.00 - 14.00 hodin infoblok - informace o studijních programech, respíria v jednotlivých patrech budovy CPTO
9.00 - 14.00 hodin představení, interaktivní prohlídky laboratoří a samostatný program kateder
9.00 - 14.00 hodin chill-zone v atriu CPTO (-1. patro; u stánku ForRest Cafe)
Doprovodný program jednotlivých kateder - CPTO - Pasteurova 15
 • celý program proběhne od 9.00 - 14.00 hodin
katedra fyziky interaktivní prohlídky laboratoří a počítačových učeben, informace o vybraných studijních programech
katedra chemie interaktivní prohlídky laboratoří
katedra geografie interaktivní prohlídky CEVRAMOK (Centrum virtuální reality a modelování krajiny)
katedra informatiky ukázka robotiky a virtuální reality, muzeum PC
katedra matematiky matematika hrou, malá exkurze do historie matematiky
CENAB interaktivní prohlídky laboratoří, workshop
Doprovodný program katedry biologie - Za Válcovnou 8
 • celý program proběhne od 9.00 - 14.00 hodin
katedra biologie
- Za Válcovnou 8
interaktivní prohlídky laboratoří, infoblok - informace o studijních programech
on-line
Virtuální prohlídka budovy CPTO Fakultní brožura 
Program PF

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8, 400 96  Ústí nad Labem

 • DOD proběhne formou Festivalu otevřených dveří, který bude zahrnovat sadu workshopů, přednášek a doprovodný program

Workshopy
 • na workshopy probíhá registrace předem, přihlašovat se můžete ZDE

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

14.00 - 17.00 hodin (začíná vždy v celou) Mgr. Jan Musil Inovativní přírodověda na vlastní kůži - Sešit, učebnice, nekonečný zápis? Ale jděte! Přijďte si vyzkoušet, co všechno může páťák objevit během jedné hodiny ve škole. Doslova na vlastní kůži!

Katedra hudební výchovy

10.30 hodin PhDr. Luboš Hána, Ph.D. Looper ve sborové praxi – zpěv jazzových kánonů, modální improvizace na vytvořené harmonické sekvence.
11.30 hodin PhDr. Luboš Hána, Ph.D. Looper ve sborové praxi – zpěv jazzových kánonů, modální improvizace na vytvořené harmonické sekvence.

Katedra bohemistiky

12.00 - 13.30 hodin doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Smysluplná literární výchova napříč základní a střední školou - V rámci workshopu budou představeny a s účastníky na místě realizovány 2 - 3 literárněvýchovné aktivity. Aktivity budou odpovídat uměleckoexpresivnímu a interpretačnímu pojetí literární výchovy, kterému se autor workshopu v rámci svého profesního zaměření dlouhodobě věnuje. K účasti na workshopu nejsou třeba žádné speciální pomůcky nebo vybavení.

Katedra výtvarné kultury

15.00 -19.00 hodin MgA. Tereza Vlasáková Když fotografie vypráví - Během workshopu budeme pracovat s fotografiemi tak, aby vyprávěly příběh v naší režii. Každý si bude moci v praxi vyzkoušet, jakým způsobem pracovat s obrazovým rozložením, velikostí, a jasně tak definovat vlastní vizuální sdělení. Veškerý materiál bude k dispozici.

Katedra anglistiky

10.00 - 12.00 hodin Anthony Laue, B.A. How to make a movie on your phone. Phone and some editing application that you are familiar with.

Katedra sociální a speciální pedagogiky

10.00 - 11.15 hodin Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.,
PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.
Pojďme společně vydělat 122 miliard ročně! Workshop je zaměřený na téma sociálního vyloučení, sociálního znevýhodnění ve vzdělávání a nerovností ve vzdělávání. Pojďte společně s námi poznat a pochopit, jak sociální status rodiny ovlivňuje možnosti a výsledky ve vzdělávání, jak výsledné nerovnosti ve vzdělávání ovlivňují ekonomické procesy a jak můžeme společně vydělat 122 miliard každý rok.
Přednášky
 • přednášky jsou volně přístupné, není nutná rezervace předem

Katedra tělesné výchovy a sportu 

11.00 hodin Mgr. David Cihlář, Ph.D. Trendy v pohybových aktivitách a v regeneraci, představení KTVS

Katedra hudební výchovy 

11.00 hodin doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.
Mgr. Pavel Zmátlo
MgA. Václav Krahulík, Ph.D.
krátké info o KHV + projekce o KHV
návštěva mediálních učeben KHV 322/325
upoutávka na klavír v učebně 325

Katedra bohemistiky

15.00 - 15.30 hodin PhDr. Martin Fibiger. Ph.D.,                      Mgr. Radek Fridrich O knihách, domácích knihovnách, čtení a čtenářologii (aneb Proč vlastně číst a studovat literaturu, když všichni zírají na Netflix). Třicetiminutová koláž zahrnující výklad, rozmluvu, ale i autorské čtení. Otevření témat Kniha jako domácí mazlíček či artefakt, Co přináší čtení knih, Čtenářské návyky, Výzkumy čtenářství – genderové aspekty čtení.

Katedra pedagogiky a aplikované disciplíny

13.00 hodin PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. Andragogika

Katedra výtvarné výchovy

14.00 - 19.00 hodin doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D. Ústecko – prostor pro úvahy o česko-německé minulosti i přítomnosti, místo pro enviromentální projekty. Přednáška pojednává o stezce Cesta přátelství, vedoucí z Bílky od Milešovkou. Stezka byla iniciovaná a provedená sochařem Janem Koblasou a architektem Ivanem Noskem, rodáky z Teplic. Spojila sedm českých a sedm německých umělců, kteří vytvořili monumentální díla a rozmístili je po třech cestách, které se potkávají na návsi v Bílce.

Katedra sociální a speciální pedagogiky

12.00 - 12.45 hodin doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D. Inkluze jako bubák současného školství? Postupné prosazování principu inkluze do školní praxe je jedním z nejdůležitějších, nejdiskutovanějších, a do značné míry i nejkontroverznějších témat v oblasti vzdělávání. Často ho také provází mnoho mýtů a obav. Máme se opravdu bát bubáka inkluze?

Katedra anglistiky 

12.15 - 13.00 hodin Mgr. Martin Holland , MgA. British Popular Culture in a Nutshell.  A self-exiled Englishman's abridged version of contemporary British culture.
Doprovodný program

Chill out zóna v malé tělocvičně

celý den v malé tělocvičně hudba, občerstvení, fotokoutek

Katedra tělesné výchovy a sportu

celý den ve sportovní hale PaedDr. Marcel Žák basketbal, badminton, volejbal, případně jiné

Katedra hudební výchovy

10.00 hodin MgA. Václav Krahulík, Ph.D muzicírování/veřejná přehrávka studentů JO HV – zápočet z předmětu Souborová hra

klavinova upoutávka, hrající studenti KHV

Katedra výtvarné kultury

celý den Mgr. et MgA. Tereza Voštová Materiálové a textilní etudy. Průběžné vytváření obrazů pomocí textilních a přírodních materiálů. Možnost konzultace domácích prací. Projekce fotografií z výstav bakalářských a diplomových prací studentů KVK.
celý den Mgr. Patricie Pleyerová Figurální kresba. Ukázka výuky figurální kresby (kresba podle živého modelu – lidská i zvířecí figura). Možnost konzultace domácích prací. Projekce fotografií z výstav bakalářských a diplomových prací studentů KVK.
celý den studentky oboru Výtvarná výchova pro pomáhající profese Výtvarná výchova pro pomáhající profese. Informace o studiu oboru Výtvarná výchova pro pomáhající profese, ukázky tvorby studentů.

Katedra speciální a sociální pedagogiky

9.00 - 11.00 hodin PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., Mgr. Barbora Lanková
Mgr. Barbora Lanková
Jak dát mozku zpětnou vazbu? EEG Biofeedback je metoda umožňující regulovat činnost mozku, kterému prostřednictvím daného zařízení dáváme zpětnou vazbu o jeho fungování v danou chvíli. Tato metoda se využívá např. v rámci práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo i v rámci pouhé relaxace. Pojďte si s námi tuto metodu vyzkoušet sami na sobě nebo se jen zeptat na cokoliv, co vás na jejím fungování a využití zajímá.

Prohlídky Kampusu UJEP 

9.00 - 15.00 hodin (vždy v půl a v celou) v Lobby MFC pravidelné prohlídky Kampusem UJEP
on-line
 • připravujeme pro vás chatovací místnosti, které proběhnou 24. 2. 2022
 • zástupci jednotlivých kateder vám  budou v reálném čase odpovídat na vaše dotazy ohledně studia u nás

Fakultní brožura 

Program FSE

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54, 400 96  Ústí nad Labem

 • program proběhne od 9.00 do 13.00 hodin v budovách Moskevské 54 a Kampusu UJEP

 • dozvíte se bližší informace o studijních programech od jejich garantů, včetně povinných předmětů a praxí
 • setkáte se s vyučujícími
 • budou k dispozici info pointy, ve kterých můžete získat informace k jednotlivým programům přímo od studentů těchto programů
 • dozvíte se o studiu v zahraničí
 • na stanovišti studijního oddělení se budete moci ptát na dotazy spojené s přijímacím řízením
9.00 hodin zahájení DOD děkanem fakulty
informace ke studiu matematiky a cizích jazyků na naší fakultě
9.30 hodin prezentace studijních programů (1. blok)
Ekonomika a management učebna 311
Regionální rozvoj a veřejná správa učebna 304
Sociální politika a sociální práce učebna N5 (učebna se nachází v budově v Kampusu UJEP)
Matematika a cizí jazyky – obecné informace učebna 303
11.00 hodin prezentace studijních programů (2. blok)
Ekonomika a management učebna 311
Regionální rozvoj a veřejná správa učebna 304
Sociální politika a sociální práce učebna N5 (učebna se nachází v budově v Kampusu UJEP)
Matematika a cizí jazyky – obecné informace učebna 303

Chcete-li se o sobě něco dozvědět, určitě nevynechejte návštěvu učebny 305 – zde si můžete vyzkoušet své soustředění, koncentraci a rozhodovací kompetence díky tzv. mindballu, unikátní technologii, kterou na fakultě využíváme v rámci našich behaviorálních laboratoří.

Až do 13:00 hodin vám budeme k dispozici pro zodpovídaní vašich dotazů.
Nebude chybět stánek ke studiu v zahraničí ani info point studijního oddělení, kde vám sdělíme vše potřebné k průběhu studia, přihláškám, přijímacímu řízení….

Virtuální prohlídky

Zajímá vás, jak to u nás vypadá?
Přijďte na návštěvy již nyní – můžete si projít naše budovy od sklepa až po strop!

Budova Moskevská 
Dá se říci, že tato budova je naším hlavním sídlem. Zde se odehrává většina výuky programů Ekonomika a management a Regionální rozvoj a veřejná správa. V budově najdou studenti příjemná místa, útočiště, která mohou využít v pauzách mezi přednáškami.

Budova VIKS - Kampus UJEP
Naše druhá, neméně důležitá budova, je hlavním sídlem programu Sociální politika a sociální práce. Najdete zde specializované učebny, behaviorální laboratoře a také naši velkou Modrou aulu.

Fakultní brožura

Poradenské centrum UJEP

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech uchazečům o studium, studentům na všech fakultách UJEP ve všech formách a stupních studia a zaměstnancům UJEP.

Poradenské centrum UJEP

Den otevřených dveří v loňském roce (2021)

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta životního prostředí

Fakulta umění a designu

Filozofická fakulta

Fakulta zdravotnických studií

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálně ekonomická

Loading...