Loading...

Den otevřených dveří

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita opět otevře své dveře v příštím roce dne 6. února 2025. 

Podívejte se, jak vypadal poslední Den otevřených dveří na UJEP!

Srdce Kampusu Univerzity J. E. Purkyně představuje Multifunkční informační a vzdělávací centrum UJEP (MFC). Sídlí zde Rektorát UJEP (zázemí pro vedení univerzity, ekonomický odbor, zaměstnanecký odbor, oddělení veřejných zakázek, investiční oddělení a odbor hospodářské správy), Centrum informatiky a Univerzita třetího věku. Součástí MFC jsou i nové výukové prostory (zelená a červená aula, fialový a purpurový sál).

MFC naleznete na adrese Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

V okolí se nachází Vědecká knihovna UJEP, Knihkupectví UJEP, kavárna Kampuska či centrum KAS.

Virtuální prohlídka - Vědecká knihovna, knihkupectví, Kampuska, KAS

Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Od roku 2022 je otevřena nová budova fakulty CEMMTECH (Centrum mechaniky, materiálů a technologie). Součástí tohoto výukového a výzkumného centra jsou laboratoře vybavené tou nejmodernější technikou, optickými měřicími metodami, simulátory z oblasti energetiky a robotiky a najdete zde také špičkově vybavené centrum metalurgie. Laboratoře tak uspokojí ty nejnáročnější požadavky na výuku i průmyslový a vědecký výzkum.

Virtuální prohlídka Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Pasteurova 3632/15, 400 96  Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a čtyřleté v doktorských studijních programech.
Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo v nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Virtuální prohlídka budovy CPTO - FŽP UJEP Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám. Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami, a vytváříme tak komplexní kreativní prostředí plné tvůrčí umělecké a badatelské činnosti.

Studuje se u nás v celkem šestnácti specializovaných ateliérech zaměřených na vzdělávání v oblasti umění a designu. Ateliérová výuka je velmi specifická a je pro ni charakteristický individuální přístup. Vaše studium u nás se bude opírat zejména o intenzivní komunikaci s vedoucími pedagogy ateliérů.

Ateliéry: Produktový design, Design interiéru, Design keramiky, Oděvní a textilní design. Přírodní materiály, Sklo, Grafický design 1, Grafický design 2, Vizuální design, Aplikovaná fotografie, Fotografie, Fine Art — Photography, Digitální média, Interaktivní média, Objekt—Prostor—Akce, Time-Based Media, Kurátorská studia

Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům. Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.
Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“.

Virtuální prohlídka Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Nově nás najdete v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Hlavní vchod fakulty je v blízkosti nemocniční budovy A (atrium). K fakultě jezdí linky MHD č. 60 a 15 (zastávka Masarykovy nemocnice). GPS souřadnice: 50.678978, 14.020063.

Adresa: Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Vedle studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologická asistence, Zdravotní záchranářství, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (od června 2020), nabízíme také populární a žádaný studijní program Ergoterapie nebo Organizace a rozvoj zdravotnických studií.

Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Pasteurova 3632/15, 400 96  Ústí nad Labem

Příroda? Ano! Ale také našlápnuté nano, informační a geoinformační technologie, environmentální geografie, počítačové modelování, analytická chemie, toxikologie a tak dále. A zbrusu nová budova Centra přírodovědných a technických oborů plná nejmodernějších laboratoří a specializovaných učeben.
Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Virtuální prohlídka budovy CPTO Fakultní webové stránky Fakultní brožura

České mládeže 8, 400 96  Ústí nad Labem

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.
Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR. Naší snahou je využít výsledky tvůrčí činnosti v praktickém prostředí. Studenti jsou zapojováni do činností v projektových týmech, kde získávají hodnotné zkušenosti uplatnitelné nejen v rámci studia, ale také v budoucím životě.

Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Moskevská 54, 400 96  Ústí nad Labem

Naše poslání? Přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života v Ústeckém kraji. A ne, opravdu to v našem případě není klišé.
Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Pasteurova 3544/5, 400 96 Ústí nad Labem

Vědecká knihovna UJEP vznikla v roce 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP.

Pasteurova 771/3, 400 96  Ústí nad Labem

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech uchazečům o studium, studentům na všech fakultách UJEP ve všech formách a stupních studia a zaměstnancům UJEP.

Poradenské centrum UJEPRezervační systém - Poradenské služby

Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevřela po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem – jedinečnou na prezentaci, produkci i výzkum umění zaměřenou instituci využívající zázemí domovské univerzity rozkročeného mezi aktuální uměleckou tvorbou a vzdělávacími, vědeckými i sociálně angažovanými aktivitami.

Dům umění Ústí nad Labem disponuje téměř 700 mvýstavní plochy, multifukčním sálem pro 80 diváků, určeným pro experimentální audiovizuální, performativní a hudební představení, rezidenčním ateliérem, workshopy specializovanými na nová média a grafické techniky sloužícími studentům i veřejnosti a v neposlední řadě rozsáhlým zázemím vhodným pro umělecké vzdělávání a různorodé společenské aktivity.

Webové stránky

 

Loading...