Loading...

Den otevřených dveří

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Den otevřených dveří proběhne v Kampusu UJEP a na jednotlivých fakultách dne 8. února 2024 od 8.00 do 15.00 hod.

Podívejte se, jak to u nás chodí, a pojďte na UJEP. 

Srdce Kampusu Univerzity J. E. Purkyně představuje Multifunkční informační a vzdělávací centrum UJEP (MFC). Sídlí zde Rektorát UJEP (zázemí pro vedení univerzity, ekonomický odbor, zaměstnanecký odbor, oddělení veřejných zakázek, investiční oddělení a odbor hospodářské správy), Centrum informatiky a Univerzita třetího věku. Součástí MFC jsou i nové výukové prostory (zelená a červená aula, fialový a purpurový sál).

MFC naleznete na adrese Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

V okolí se nachází Vědecká knihovna UJEP, Knihkupectví UJEP, kavárna Kampuska či centrum KAS.

Virtuální prohlídka - Vědecká knihovna, knihkupectví, Kampuska, KAS

Program DOD 8.00 - 15.00 hod.

Prvotní seznámení s naší Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhne v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP (MFC).

 • pravidelné prohlídky Kampusem UJEP (vždy v půl a v celou)
 • autobusový spoj mezi Kampusem UJEP a Fakultou zdravotnických studií UJEP (kampus ➔ FZS 8.30, 10.30 a 12.30; FZS ➔ kampus 8.45, 10.45 a 12.45)
 • soutěže a kvízy pro návštěvníky
 • prezentace univerzitních sportů ➔ jak skloubit studium a sport na UJEP, veslařský trenažér
 • infostánek Studentské unie UJEP ➔ o pořádání volnočasových aktivit pro studenty
 • infostánek Poradenského centra UJEP
 • fotokoutek a chill-out zóna
 • drobné občerstvení pro návštěvníky akce
 • Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)
  • Zveme vás na cestu objevování podnikatelského světa, kde se zrodí nové příležitosti a výzvy. Podnikatel se nestává náhodou, ale volbou cesty plné učení a růstu. Naším posláním je otevřít dveře do tohoto světa budoucím studentům a představit jim jeho klíčové aspekty a výzvy, které mohou na své cestě potkat.
  • Podnikání začíná porozuměním - potřebám vašeho okolí, trhu a především vašim zákazníkům. Na den otevřených dveří vás provedeme skrze praktické příklady, kde si vyzkoušíte, jak přemýšlet jako podnikatel a zda máte ten správný drive pro podnikání.
  • Během akce na vás čekají tři interaktivní aktivity, díky kterým se nejen seznámíte s týmem ICUK, ale také budete mít příležitost diskutovat o svých nápadech a poznat reálné výzvy, které podnikatelé na začátku své cesty řeší.

Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta se zaměřuje na technické vzdělávání našeho regionu. Nabízí praktické studijní obory z oblasti průmyslové výroby a jejího řízení. V současné době lze studovat 5 bakalářských studijních programů, 4 navazující magisterské a 1 doktorský studijní program.

Od roku 2022 je otevřena nová budova fakulty CEMMTECH (Centrum mechaniky, materiálů a technologie). Součástí tohoto výukového a výzkumného centra jsou laboratoře vybavené tou nejmodernější technikou, optickými měřicími metodami, simulátory z oblasti energetiky a robotiky a najdete zde také špičkově vybavené centrum metalurgie. Laboratoře tak uspokojí ty nejnáročnější požadavky na výuku i průmyslový a vědecký výzkum.

Virtuální prohlídka Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Program DOD

8.00 - 15.00 hod. Laboratoř automatizace a robotiky
8.00 - 15.00 hod. Laboratoř destruktivního zkoušení
8.00 - 15.00 hod. Laboratoř obrábění
8.00 - 15.00 hod. Laboratoř elektrotechniky
8.00 - 15.00 hod. Laboratoř mikroskopie
9.45   |   10.45   |   11.45   |   12.45   |   13.45   |   14.45 hod. Odlévání hliníku
9.30   |   10.30   |   11.30   |   12.30   |   13.30   |   14.30 hod. Testování auta na motorové brzdě
9.15   |   10.15   |   11.15   |   12.15   |   13.15   |   14.15 hod. Ukázka aerodynamického tunelu
8.00 - 15.00 hod. Ukázky 3D tisku
8.00 - 15.00 hod. Pájení hraček
8.00 - 15.00 hod. E-sport zóna
8.00 - 15.00 hod. Fyzikální pokusy

Pasteurova 3632/15, 400 96  Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a čtyřleté v doktorských studijních programech.
Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo v nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Virtuální prohlídka budovy CPTO - FŽP UJEP Fakultní webové stránky Fakultní brožura

8.30, 11.00 hod. Společná prezentace FŽP a PřF – představení fakult a studijních programů Budova CPTO - 1.03
9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.30 hod. Komentovaná prohlídka fakulty se studenty Start u infostánku v 1. patře budovy CPTO
8.00 – 15.00 hod. „Studenti studentům“ – individuální setkání uchazečů o studium s našimi studenty v prostorách FŽP 5. patro budovy CPTO
8.00 – 15.00 hod. „Rodiče rodičům“ – informační koutek s našimi vyučujícími pro návštěvníky z řad rodičů Budova CPTO - 5.25

Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám. Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami, a vytváříme tak komplexní kreativní prostředí plné tvůrčí umělecké a badatelské činnosti.

Studuje se u nás v celkem šestnácti specializovaných ateliérech zaměřených na vzdělávání v oblasti umění a designu. Ateliérová výuka je velmi specifická a je pro ni charakteristický individuální přístup. Vaše studium u nás se bude opírat zejména o intenzivní komunikaci s vedoucími pedagogy ateliérů.

Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Program DOD

9.00 hod. Otevíráme dveře budovy, ateliérů a galerií
9.30 hod. Informace o fakultě a studiu / budova FUD, 4. patro, aula 537
10.00 hod. Prohlídka dílen FUD / suterén budovy FUD
10.30 hod. Komentovaná prohlídka Billboart Gallery / Resslova ulice, vchod do kampusu UJEP
11.30 hod. Komentovaná prohlídka výstav v Domě umění / Dům umění
12.30 hod. Informace o fakultě a studiu / budova FUD, 4. patro, aula 537
13.00 hod. Prohlídka dílen FUD / suterén budovy
14.00 hod. Komentovaná prohlídka výstav v Domě umění / Dům umění
15.30 hod. Komentovaná prohlídka výstavy v rámci cyklu Inventorium / kavárna Inventář, Brněnská 1310/8
16.00 hod. Pro dnešek vše, ale brzy zase na viděnou.

Ateliéry: Produktový design, Design interiéru, Design keramiky, Oděvní a textilní design. Přírodní materiály, Sklo, Grafický design 1, Grafický design 2, Vizuální design, Aplikovaná fotografie, Fotografie, Fine Art — Photography, Digitální média, Interaktivní média, Objekt—Prostor—Akce, Time-Based Media, Kurátorská studia

Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům. Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.
Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“.

Virtuální prohlídka Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Program DOD

Přednášky
9.00 hod. Informační přednáška o Filozofické fakultě PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. A 306
10.00 hod. KHI – Dějiny litoměřického pivovarnictví PhDr. Filip Hrbek A 204
KAPV – Jak číst staré dokumenty PhDr. Václav Zeman, Ph.D. A 219
KGER – Role germanisty v české společnosti doc. Dr. phil. Miroslav Němec A 306
11.00 hod. KFHS – Co je to filosofie Mgr. Barbora Řebíková Ph.D. A 118
KPOL – "Jak vzniká politologická analýza?" workshop Mgr. Petr Bláha, Ph.D. A 306
12.00 hod. CDDKD – Šlechtická sídla v barokní krajině Mgr. Veronika Chalupová A 204
 KAPV – Historické spontánní nápisy Mgr. Ing. Jan Mávr A 220
13.00 hod. KGER – Interaktivní workshop o výslovnosti v němčině Mgr. Andrea Frydrychová A 118
CDDKD – Zahrádky u České Lípy – nalézání barokní krajiny v projektu NAKI Hortus Montium Mediorum PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. A 119
KHI – O středověkém papeži a jeho kovové mluvící hlavě Mgr. David Tomíček, Ph.D. A 219
Doprovodný program celý den
Erasmus+ Foyer FF Láká tě cesta do zahraničí? Přijď si poslechnout, jaké možnosti ti nabízí program Erasmus+!
Studentské Q&A B 304 Přijď se zahřát a u čaje si pokecat s aktivními studenty z fakultních spolků! Z jejich pohledu se dozvíš, jak takové studium na UJEP v praxi vypadá, kam zajít na pivo či na kafe, co to vlastně spolky jsou, ale i jak se můžeš dále rozvíjet a realizovat, či jak a kde trávit volný čas.
Ukázka techniky s CDDKD A 016 Víš, jaké vybavení se používá při dokumentaci památek? Ne? Tak si pojď vyzkoušet práci s 3D skenery či termokamerou! Tým z Centra dokumentace ti ukáže, jak takové přístroje fungují.
Tour de Campus Zajímá tě, jak to na UJEP vypadá? Pojď se s námi projít po kampusu a po fildě! Tví budoucí spolužáci tě provedou po prostorách univerzity, ukážou ti, kam rádi chodí na kafe, na oběd nebo pro knížky a kde se ve volném čase zašívají.
Infopoint KHI A203 Informační stánek katedry historie.
Infopoint KPOL B 113 Informační stánek katedry politologie.
Infopoint KFHS B 203 Informační stánek katedry filozofie a humanitních studií.
Infopoint KAPV A 117 Informační stánek katedry archivnictví a pomocných věd historických.
Infopoint KGER B 114 Informační stánek katedry germanistiky.
Studovny FF otevřeny Přijď si prohlédnout studovny filozofické fakulty. Za jejich pulty najdeš studující, kteří ti zodpoví jakékoliv otázky.
Výstavy
 • Terra Sacra Incognita – přízemí

Nově nás najdete v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Hlavní vchod fakulty je v blízkosti nemocniční budovy A (atrium). K fakultě jezdí linky MHD č. 60 a 15 (zastávka Masarykovy nemocnice). GPS souřadnice: 50.678978, 14.020063.

Adresa: Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Vedle studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologická asistence, Zdravotní záchranářství, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (od června 2020), nabízíme také populární a žádaný studijní program Ergoterapie nebo Organizace a rozvoj zdravotnických studií.

Fakultní webové stránky Fakultní brožuraProgram DOD ke stažení

Program DOD

Během Dne otevřených dveří bude k dispozici autobus, který bude vozit uchazeče o studium na trase FZS UJEP (zastávka MHD u nemocniční lékárny) – Kampus UJEP (štěrkové parkoviště).

Odjezdy autobusu:

8.30 hod. Kampus → FZS 8.45 hod. FZS → Kampus
10.30 hod. Kampus → FZS 10.45 hod. FZS → Kampus
12.30 hod. Kampus → FZS 12.45 hod. FZS → Kampus

Souhrnné informace o studiu všech studijních programů na FZS UJEP

9.00, 11.00, 13.00 hod. PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D., proděkanka pro studium aula 1.01

Program kateder a oddělení

Katedra ergoterapie, katedra fyzioterapie

Katedry nabízejí studium bakalářských profesně zaměřených studijních programů Ergoterapie (prezenční, kombinovaná forma studia), Fyzioterapie (prezenční, kombinovaná forma studia).

Informace o studiu

9.30 hod. PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., vedoucí Katedry ergoterapie aula 1.12
11.30 hod. PhDr. Hana Kynštová, Ph.D., vedoucí Katedry ergoterapie aula 1.12
13.30 hod. Mgr. Ondřej Kališko, vedoucí Katedry fyzioterapie aula 1.12
Katedra ergoterapie

Ukázka výuky předmětu Ergoterapie, prohlídka odborných učeben

 • Uchazeči si prakticky vyzkouší simulaci jednotlivých typů zdravotních postižení, prohlédnou si ergoterapeutické dílny a senzorickou tělocvičnu.
10.00, 12.00, 14.00 hod. Mgr. Petra Pecharová, Mgr. Radka Beranová, DiS.  uč. 2.10, uč. 0.07a

Odborná učebna FZS UJEP

 • Prohlídka odborné učebny, teoretické seznámení s přístrojovým vybavením odborné učebny pro ergoterapii; využití BalanceTutor (4D pás pro simulaci pádu či uklouznutí), praktická ukázka robotické rehabilitace horních končetin (přístroje Myro, Armeo Spring) a 3D tisku v rehabilitaci.
10.00, 12.00, 14.00 hod. Mgr. Ivana Štolová, Mgr. Ondřej Vacek  uč. 0.07b
Katedra fyzioterapie

Ukázka výuky předmětu Fyzioterapie, prohlídka odborných učeben

10.00, 12.00, 14.00 hod. Mgr. Veronika Kvochová  uč. 1.28

Ukázka výuky předmětu Anatomie

 • Uchazeči mohou absolvovat ukázkovou výuku seminářů studijního předmětu Anatomie s využitím anatomických pomůcek a plastinátů.
10.00, 12.00, 14.00 hod. PhDr. Alena Charvátová, Ph.D.  uč. 2.11

Laboratoř pro studium pohybu

 • Prohlídka laboratoře, teoretické seznámení s jednotlivými přístroji (optoelektronický kamerový systém Qualisys pro 3D analýzu pohybu, elektromyografický přístroj Noraxon Ultium pro měření svalové aktivity z povrchu těla pomocí elektrod lepených na kůži, tlakoměrná deska Footscan, siloměrné desky Kistler).
 • Pro několik zájemců bude dále probíhat vyšetření došlapu na tlakoměrné desce Footscan (měření tlaku chodidla a jeho jednotlivých částí do podložky při chůzi či běhu, analýza techniky došlapu nohy) – požadavky na vyšetření: naboso.
10.00, 12.00, 14.00 hod. Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.  laboratoř č. 0.06
Katedra ošetřovatelství

Katedra ošetřovatelství nabízí studium bakalářských profesně zaměřených studijních programů) a Ochrana a podpora zdraví (prezenční, kombinovaná forma studia), Pediatrické ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma studia), Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma studia.

Studijní program OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

 • Informace o studiu, organizaci praxe.
10.00, 12.00, 14.00 hod. Mgr. Miroslava Zemanová, Ph.D. uč. 1.11

Studijní program PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

 •  Informace o studiu, organizaci praxe, ukázka výuky předmětu První pomoc: KPR dítěte.
10.00, 12.00, 14.00 hod.  Mgr. Lucie Libešová  uč. 2.09

Studijní program VŠEOBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

 • Informace o studiu, organizaci praxe, ukázka výuky předmětu Ošetřovatelské postupy: odběr kapilární krve.
 9.30, 11.30, 13.30 hod.  Mgr. Daša Stupková uč. 2. 03
Katedra porodní asistence a specifických disciplín

Katedra porodní asistence a specifických disciplín nabízí studium bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Porodní asistence v prezenční formě studia.
Prezentace Katedry porodní asistence a specifických disciplín: ukázka výukových modelů, pomůcek, odborné učebny, informace k odborné praxi.

Informace o studiu, prezentace katedry

 9.30 - 10.00 hod. Mgr. Eva Puhlová, Ph.D., Mgr. Petra Abrahamová, Mgr. Kamila Bitalová uč. 2.02

Postřehy, zkušenosti ze studia SP Porodní asistence

 10.00 - 10.30 hod. studentky 2. roku studia, uč. 2.02
 10.00 - 10.30 hod. simulace porodu uč. 2.04

Informace o studiu, prezentace katedry

 11.30 - 12.00 hod. Mgr. Eva Puhlová, Ph.D., Mgr. Petra Abrahamová, Mgr. Kamila Bitalová uč. 2.02

Postřehy, zkušenosti ze studia SP Porodní asistence

 12.00 - 12.30 hod. studentky 2. roku studia, uč. 2.02
 12.00 - 12.30 hod. simulace porodu uč. 2.04
Katedra záchranářství, radiologie a biomedicínské techniky

Katedra záchranářství, radiologie a biomedicínské techniky nabízí studium bakalářských profesně zaměřených studijních programů Biomedicínská technika (prezenční forma studia), Radiologická asistence (prezenční forma studia) a Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinovaná forma studia).

 • Studijní program BIOMEDICÍNSKÁ TECHNIKA
 • Studijní program RADIOLOGICKÁ ASISTENCE
 • Studijní program ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ
 9.30 hod. Informace o studijních programech prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., Mgr. Kamila Egermaierová, Mgr. Alena Kohlová uč. 3.01
 10.00 hod. Ukázka výuky s využitím ultrasonografického simulátoru MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. uč. 3.02
Ukázka výuky s využitím pacientského simulátoru SimMan 3G PhDr. Patrik Christian Cmorej, PhD. uč. 3.02
Ukázka výuky s využitím monitoru vitálních funkcí/EKG Ing. Klára Lekešová uč. 3.02
11.30 hod. Informace o studijních programech prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., Mgr. Kamila Egermaierová, Mgr. Alena Kohlová uč. 3.01
12.00 hod. Ukázka výuky s využitím ultrasonografického simulátoru MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. uč. 3.02
Ukázka výuky s využitím pacientského simulátoru SimMan 3G PhDr. Patrik Christian Cmorej, PhD. uč. 3.02
Ukázka výuky s využitím monitoru vitálních funkcí/EKG Ing. Klára Lekešová uč. 3.02
13.30 hod. Informace o studijních programech prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., Mgr. Kamila Egermaierová, Mgr. Alena Kohlová uč. 3.01
14.00 hod. Ukázka výuky s využitím ultrasonografického simulátoru MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. uč. 3.02
Ukázka výuky s využitím pacientského simulátoru SimMan 3G PhDr. Patrik Christian Cmorej, PhD. uč. 3.02
Ukázka výuky s využitím monitoru vitálních funkcí/EKG Ing. Klára Lekešová uč. 3.02
9.00 - 14.00 hod. Informace o studijním programu Zdravotnické záchranářství neformální setkání se studenty uč. 2.08
10.30, 12.30 hod. Prohlídka výukových prostor FZS s akademickým pracovníkem katedry
9.00-14.00 hod. Informace o studijním programu Radiologická asistence neformální setkání se studenty uč. 2.12
Oddělení magisterských studijních programů

Studijní program UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY (prezenční, kombinovaná forma studia, program CŽV)

10.00 - 11.00 hod. Informace o studiu a odborné praxi, ukázka obsahu jednotlivých předmětů, prostor pro otázky uchazečů Ing. Lenka Borkovcová uč. 2.07
12.00-13.00 hod. Informace o studiu a odborné praxi, ukázka obsahu jednotlivých předmětů, prostor pro otázky uchazečů Ing. Lenka Borkovcová uč. 2.07

Pasteurova 3632/15, 400 96  Ústí nad Labem

Příroda? Ano! Ale také našlápnuté nano, informační a geoinformační technologie, environmentální geografie, počítačové modelování, analytická chemie, toxikologie a tak dále. A zbrusu nová budova Centra přírodovědných a technických oborů plná nejmodernějších laboratoří a specializovaných učeben.
Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Virtuální prohlídka budovy CPTO Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Program DOD

Budova CPTO - Pasteurova 15
8.30 hod. Představení fakult a studijních programů CPTO Společné představení studijních programů a oborů Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí UJEP. 1.03
11.00 hod. Představení fakult a studijních programů CPTO Společné představení studijních programů a oborů Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí UJEP. 1.03
Katedra biologie - Areál Za Válcovnou 1000/8
9.00 - 13.00 hod. Hlenky pod mikroskopem Povídání o hlenkách s ukázkami pod binokulární lupou a mikroskopem. Učebna B1
FaceReader: program k zaznamenávání emocí Seznámení se softwarem určeným na zaznamenávání a vyhodnocování emocí. CBEO
Ukázka lebek hominoidů Ukázka kopií významných nálezů zhotovených 3D tiskem. CBEO
Expozice exotických živočichů Seznámení s třemi exotickými druhy živočichů. CBEO
Prohlídka expozičního skleníku Komentovaná prohlídka skleníku. Expoziční skleník
Ukázka zajímavých preparátů Ukázka dermoplastických preparátů a jiných předmětů ze sbírek. CBEO
Informace o možnostech studia na KBI a práce našich studentů Informace o studiu, ukázka závěrečných prací studentů, možnostech studentů podílet se na akcích. Expoziční skleník + CBEO
Prezentace vzdělávacích akcí pro děti Prezentace přírodovědně zaměřených akcí pro děti organizovaných studenty učitelství. CBEO
Katedra fyziky - Budova CPTO, Pasteurova 15
9.00 - 15.00 hod. Prohlídky laboratoří 2. patra V rámci prohlídky se zájemci mohou podívat do laboratorních praktik a experimentálních laboratoří na 2. patře. Během prohlídky se seznámí se vzdálenými experimenty a k čemu vlastně jsou. Uvidí kosmické záření kolem nás. Dále se dozví se, jak se dají modifikovat povrchy pomocí plazmatu, jak připravovat nanostruktury a jak takové vzorky charakterizovat. Délka prohlídky bude přibližně 30 minut a začátek bude vždy v celou. Respirium 2. patro
Studentská "Chill zóna" Studenti studentům - informace o studiu na katedře fyziky a nanotechnologiích, je možné si se studenty více popovídat o tom, co je během studia bavilo, nebavilo, jak zvládali studium a třeba získat nějaké dobré tipy pro začátek studia na VŠ. Pro vážné zájemce je také možné popovídat si přímo s garanty studijních programů (informace o garantech obdržíte v Chill zóně). Respirium 2. patro
Jak uvidět atomy bez mikroskopu? Exkurze do RTG laboratoře (přibližně 30 minut) - Není na přírodovědecké fakultě obor, který by přímo nebo nepřímo nepracoval s atomy. Můžeme však atomy vidět? Jde to i bez mikroskopu? Co se o atomech můžeme dozvědět a proč je nutné je "vidět"? Navštivte laboratoř rentgenovských metod a uvidíte. 2.40
Workshop počítačového modelování: F1 Lewis Hamilton x simulace Krátké představení studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice a praktická ukázka optimalizačních algoritmů. Posluchači si budou moct prakticky vyzkoušet hledání optimální dráhy pro průjezd závodního okruhu ve formuli 1. 3.41
10.00 - 10.30
13.30 - 14.00
Představení studia učitelství Přednáška Bc. Adama Peška: Povídání o studiu učitelství očima studenta. 2.38
Katedra geografie - Budova CPTO, Pasteurova 15
9.00 - 15.00 hod. Představení katedry geografie Představení studia geografie (studijní programy, studijní plány, Erasmus+), debata se zájemci o studium, ukázka výzkumného centra pro virtuální realitu a modelování krajiny CEVRAMOK. 5.57, respirium 5. patro
Katedra chemie - Budova CPTO, Pasteurova 15
9.00 - 15.00 hod. Prohlídka laboratoří a učeben KCH Výchozí bod pro prohlídky laboratoří -  stánek s informacemi. Respirium 3. patro
Laboratoř NMR Ukázka laboratoře. 3.20
Laboratoř separačních technik Ukázka laboratoře. 3.21
Laboratoř Instrumentální analýzy a fyzikální chemie Ukázka laboratoře. 3.22
Katedra informatiky - Budova CPTO, Pasteurova 15
9.00 - 15.00 hod. Komentovaná výstava prací studentů Interaktivní výstava seminárních a kvalifikačních prací studentů katedry informatiky, představení studijních oborů. 6.13
Výstava historických videoherních konzolí a osobních počítačů Interaktivní výstava replik historických videoherních konzolí a osobních počítačů, představení předmětů videoherního designu a studií. 6.14
Prezentace Oddělení pro datovou analýzu a simulace (ODAS) Ukázka výzkumných aktivit a výbavy laboratoře pro výuku a výzkum v oblasti datově-vědeckých předmětů. 6.16
Prezentace Centra infrastrukturních technologií (CIT) Ukázka výzkumných aktivit a výbavy laboratoře pro výuku a výzkum v oblasti IT orientovaných předmětů. 7.06 a 7.07
Katedra matematiky - Budova CPTO, Pasteurova 15
9.00 - 15.00 hod. Informace o studijních programech KMA Informace o studiu na KMA, prezentace studijních programů. 7.17
Hlavolamy, deskové hry Hry a stavebnice pro malé i velké. 7.17
Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) - Budova CPTO, Pasteurova 15
9.00 - 15.00 hod. Biotechnologie na CENAB Ukázky biotechnologií a povídání o studiu na CENAB. 4.10
9.00 - 15.00 hod. Ukázky mikrofluidních systémů Ukázky a povídání o mikrofluidních systémech, jejich konstrukci a využití. 4.10
9.00 - 15.00 hod. Ukázka konfokálního mikroskopu Ukázka konfokálního mikroskopu, jeho využití a princip metody. 4.11
12.00 - 12.30 hod. Srdečné pozdravy z nanosvěta Přednáška (doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D., 30 min) - Nanosvět, svět atomů a molekul se nám postupně odhaloval od 19. století, kdy vědci objevovali tajemství prvků a látek kolem nás. Relativně nedávno, v roce 1959 se  vědci rozhodli, že se pokusí nanosvět nejen pozorovat a poznávat, ale také jej využít pro budoucí aplikace. Jaké má nanosvět výhody? Proč se dnes nano-vědou a nano-technologií zabývá tolik vědců, inženýrů, výzkumných institucí a firem? O tom a mnoha zajímavostech z nanosvěta bude tohle povídání. 2.38
9.30 - 10.00 hod.
13.00 - 13.30 hod.
Nanotechnologie, magie na mikroskopické úrovni Přednáška (Mgr. Josef Novák, 15 - 20 min) - Představení nanosvěta a seznámení se studijními programy a vědeckým zaměřením na naší katedře. 2.38

České mládeže 8, 400 96  Ústí nad Labem

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.
Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR. Naší snahou je využít výsledky tvůrčí činnosti v praktickém prostředí. Studenti jsou zapojováni do činností v projektových týmech, kde získávají hodnotné zkušenosti uplatnitelné nejen v rámci studia, ale také v budoucím životě.

Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Program DOD

Prezentace PF UJEP - zelená aula v budově rektorátu
8. 15 - 8.45 hod. Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
9.00 - 9.30 hod. Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín
9.45 - 10.15 hod. Katedra bohemistiky
10.30 - 11.00 hod. Katedra anglistiky
11.15 - 11.45 hod. Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
12.00 - 12.30 hod. Katedra speciální a sociální pedagogiky
12.45 - 13.15 hod. Katedra bohemistiky
13.30 - 14.00 hod. Katedra anglistiky

Katedra primárního a preprimárního vzdělávání se orientuje na přípravu učitelů pro MŠ, učitelů 1. stupně ZŠ a učitelů 1. stupně ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. Členové katedry řešení národní i mezinárodní projekty zaměřené na moderní edukační témata jako venkovní či badatelská výuka; podílí se na tvorbě učebnic (např. pro Fraus, Taktik) a vydávání odborného časopisu EduPort Education Support Journal.

Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín – studijní program Andragogika se zaobírá teorií i praktickými kompetencemi souvisejícími se vzděláváním dospělých nejen ve školách. Andragogové koncipují vzdělání dospělých pro jejich volný čas, pro další osobní rozvoj klientů, věnují se personální práci, a specifickou kapitolou je pak vzdělávání seniorů. Absolventi naleznou uplatnění v médiích, knihovnách, kulturních domech, personálních a vzdělávacích agenturách, v poradenských službách apod.

Katedra speciální a sociální pedagogiky v současné době nabízí čtyři žádané a perspektivní studijní programy, a to Speciální pedagogika - intervence a Speciální pedagogika – poradenství. Připravujeme naše studenty především na profesní uplatnění ve školách, školských zařízeních či specializovaných pracovištích zabývajících se vzdělávání a rozvojem osob se speciálními vzdělávacími potřebami. V obou stupních studia si studenti mohou vybrat ze dvou specializací, a to logopedie-surdopedie a psychopedie-etopedie. Studium je koncipováno v souladu s moderním pro-inkluzivním pojetím speciální pedagogiky a nabízí studentům možnost získat důležité teoretické i praktické znalosti a dovednosti.

V oblasti sociální pedagogiky se jedná o studijní program Sociální pedagogika. V jeho rámci připravujeme studenty na uplatnění ve školském prostředí, ale také v oblasti sociálních služeb, penitenciární péče, ale také například restorativní justiční praxe. Nabízíme komplexní teoretickou i praktickou přípravu nejen pro stále žádanější sociální pedagogy na školách, ale také pro pracovníky zařízení náhradní výchovné péče, neziskového sektoru v oblasti služeb sociální prevence či specializovaný personál věznic.

Katedra bohemistiky zajišťuje výuku v bakalářských (Český jazyk a literatura) a v navazujících magisterských studijních oborech (Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ). Na katedře působí zkušení vysokoškolští pedagogové, a to lingvisté, literární vědci, didaktici jazyka a literatury, ale i slavisté. Členové katedry jsou autory nebo spoluautory učebnic češtiny či metodických příruček k učebnicím.

Katedra anglistiky se soustřeďuje na lingvistické disciplíny, oblast kulturních studií zahrnujících literární studia a na odbornou a výzkumnou činnost v oblasti didaktiky anglického jazyka. Podílí se aktivně na tvorbě učebnic a pravidelně pořádá mezinárodní konferenci Challenges. Uchazečům nabízí studium anglického jazyka jak formu jednooborového bakalářského studia, tak v kombinaci s řadou dalších předmětů.

Katedra hudební výchovy nabízí studium jednooborové a dvouoborové kombinace učitelských studijních oborů včetně Sbormistrovství. Činnost katedry se zaměřuje především na oblast uměleckou, muzikologickou a vědecko-výzkumnou. Dominantní postavení v oblasti umělecké mají pěvecké sbory (Chorea academica, Kuželky, NONA). Členové katedry působí jako sbormistři úspěšných sborových těles v celostátním i mezinárodním měřítku. Katedra vydává odborný časopis AURA MUSICA a je pořadatelem pravidelných mezinárodních sympozií a festivalu sborové hudby. Návštěvníky DOD zveme k setkání s pedagogy a studenty v budově v ul. České mládeže:

9.30 hod. Prezentace katedry HV
10.00 - 11.00 hod. Veřejná přehrávka kurzů Souborová a Ansámblová hra, Vystoupení studentů a vyučujících KHV

Katedra výtvarné kultury svým uchazečkám a uchazečům dlouhodobě nabízí kompletní škálu studijních programů: bakalářský, navazující magisterský i doktorský. Bakalářské a navazující magisterské studium lze absolvovat jako jednooborové i jako dvouoborové v kombinaci s jinými předměty. Doktorské studium nabízíme také v kombinované formě. Na dni otevřených dveří bude možné osobně konzultovat s vyučujícími i studujícími, prohlédnout si prostory katedry a zapojit se do jednoduchých tvůrčích aktivit, které se budou odehrávat v ateliérech kresby, malby a prostorové tvorby a ve fotoateliéru.

Po celou dobu trvání DOD mohou zájemci navštívit v budově v ul. České mládeže studovnu katedry VK a získat podrobné informace o činnosti katedry (učebna CS 113 a CS 121) a také zavítat do ateliérů a vyzkoušet si studijní kresbu podle modelu (učebna CS 021), malbu zátiší (učebna CS 022) nebo fotoateliér s prezentací fotografování portrétu a produktu (učebna CS 117).

Katedra tělesné výchovy a sportu nabízí v praktické části studia širokou paletu tradičních sportů, jako je volejbal, atletika, fotbal, plavání, gymnastika a také kurzů, např. lyžování, cyklistika, vodní turistika, vysokohorská turistika, ale i freediving nebo kurzy přežití. Vzdělávací programy katedry jsou postaveny na základech nejnovějších vědeckých poznatků a trendů. Tímto způsobem připravujeme naše studenty na úspěšnou a plnohodnotnou kariéru v oblasti tělesné výchovy a sportu, s hlubokým teoretickým zázemím i praktickými zkušenostmi. Tradičně pořádáme přebory UJEP (např. volejbal, běh, běh na lyžích, basketbal, florbal, sportovní lezení), noční pochod na Milešovku nebo mezinárodní vědeckou konferenci International conference of sport, health and physical education.

Časový harmonogram katedry TV a sportu ve Sportovní hale PF (příchod z ul. Resslova):

9.00 hod. Setkání s pedagogy a studenty KTVS – informace ke studiu a k přijímacím zkouškám Prezentace “Proč se stát učitelem” (David Cihlář)
11.00 hod. Setkání s pedagogy a studenty KTVS – informace ke studiu a k přijímacím zkouškám Prezentace VŠ klubu (Marcel Žák)
14.00 hod. Setkání s pedagogy a studenty KTVS – informace ke studiu a k přijímacím zkouškám
9.00 - 11. hod. Prohlídky tělocvičen, ukázky a zkouška části praktických přijímacích zkoušek, prohlídka sportovních laboratoří s praktickými ukázkami

Moskevská 54, 400 96  Ústí nad Labem

Naše poslání? Přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení kvality života v Ústeckém kraji. A ne, opravdu to v našem případě není klišé.
Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Fakultní webové stránky Fakultní brožura

Program DOD

Během Dne otevřených dveří se dozvíte, co vše u nás můžete studovat, kam můžete vyrazit za studiem do zahraničí a prozradíme vám, jak se u nás žije. A také si můžete prohlédnou prostory, ve kterých třeba jednou budete studovat.
Během získávání informací si budete moci odpočinout v Chill zóně, kterou pro vás připravují naši studenti.

Pokud vás zajímá jen studijní obor Sociální politika a sociální práce, můžete se vypravit rovnou do areálu Kampusu UJEP. Sociální práce se nachází přímo tady.

Rozhodně se máte na co těšit!

4. patro
 • Informace k přihláškám a důležitým termínům
 • Studentská Chill zóna
3. patro
Učebna 311 - Ekonomika a management Přednášky od 9.00 hod., vždy po cca 30 minutách
Učebna 304 - Regionální rozvoj a veřejná správa Přednášky od 9.00 hod., vždy po cca 30 minutách
Aula VIKS - Sociální politika a sociální práce (tato učebna se nachází v budově v kampusu ZDE) Přednášky od 9.00 hod., vždy po cca 30 minutách
Učebna 303 - Matematika a cizí jazyky - přípravné kurzy Informace průběžně
2. patro
 • Studium v zahraničí
1. patro
 • Studijní oddělení a obecné informace ke studiu
 • Studentská kavárnička

Nemusíte se bát, že byste učebny nenašli. Budeme připraveni vás navigovat a ukázat vám ten správný směr.

A kdybyste nestihli časy přednášek, nezoufejte – po celý den pro vás budou připraveni studenti i kolegové z oborů, aby odpovídali na vaše dotazy!

Až do 15:00 hodin vám tedy budeme k dispozici pro zodpovídaní vašich dotazů.
Nebude chybět stánek ke studiu v zahraničí ani studenti a naši kolegové v celé budově – na všechny vaše otázky vám všichni rádi odpoví.

Pasteurova 3544/5, 400 96 Ústí nad Labem

Vědecká knihovna UJEP vznikla v roce 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP.

DOD ve Vědecké knihovně UJEP

 • volný přístup do knihovny i pro neregistrované uživatele po celý den
 • registrace do knihovny zdarma
 • komentované prohlídky knihovny (pro skupinky v rámci kampus tour nebo na vyžádání pro jednotlivé zájemce)
 • prezentace knihovny v lobby MFC (představení služeb knihovny, prezentace fotografií na PC, letáčky, propagační předměty)

Pasteurova 771/3, 400 96  Ústí nad Labem

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech uchazečům o studium, studentům na všech fakultách UJEP ve všech formách a stupních studia a zaměstnancům UJEP.

Poradenské centrum UJEPRezervační systém - Poradenské služby

Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevřela po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem – jedinečnou na prezentaci, produkci i výzkum umění zaměřenou instituci využívající zázemí domovské univerzity rozkročeného mezi aktuální uměleckou tvorbou a vzdělávacími, vědeckými i sociálně angažovanými aktivitami.

Dům umění Ústí nad Labem disponuje téměř 700 mvýstavní plochy, multifukčním sálem pro 80 diváků, určeným pro experimentální audiovizuální, performativní a hudební představení, rezidenčním ateliérem, workshopy specializovanými na nová média a grafické techniky sloužícími studentům i veřejnosti a v neposlední řadě rozsáhlým zázemím vhodným pro umělecké vzdělávání a různorodé společenské aktivity.

Webové stránky

 

Den otevřených dveří (2021)

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta životního prostředí

Fakulta umění a designu

Filozofická fakulta

Fakulta zdravotnických studií

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálně ekonomická

Loading...