Loading...

Přírodovědecká fakulta

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem

Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

O fakultě

Odborné vysokoškolské vzdělání nabízíme ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy.

Příroda? Ano! Ale také našlápnuté nano, informační a GIS technologie, environmentální geografie, počítačové modelování, analytická chemie, toxikologie a tak dále. A zbrusu nová budova Centra přírodovědných a technických oborů plná nejmodernějších laboratoří a specializovaných učeben.

 

Studium

UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium praxi. A tam, kde naše absolventy neznají, brzy vyniknou vaše studijní a praktické zkušenosti.

Výzvy ústeckého regionu hrají v tomhle případě ve váš prospěch. Co se naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo
v zahraničí.

Můžete se zapojit do některého z řady výzkumných týmů nebo jednoduše zažádat o grant na vlastní výzkum. Osobní iniciativy studentů si
u nás vážíme a za podpory Inovačního centra Ústeckého kraje vám pomůžeme rozjet i vlastní podnikání.

Věda a výzkum

Jedno z hlavních témat? Bezesporu výzkum nanotechnologií. Prof. RNDr. Pavle Čapkové, DrSc., se podařilo utvořit výzkumný tým odborníků z PřF a FŽP UJEP. V letech 2016 až 2022 se díky tomu ve spolupráci s dalšími šesti výzkumnými pracovišti věnujeme výzkumné infrastruktuře NanoEnviCz – Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost.

Čím dalším u nás žije věda? Například počítačovým modelováním ve vědě a technice, environmentální geografií či aplikacemi GIS technologií. Spolupracujeme také s řadou zahraničních pracovišť, s ústavy AV ČR, s ostatními univerzitami a stále více i s privátním sektorem.

Přijďte se k nám podívat

Kdy: 6. února 2025

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost, a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do 16. 8. 2024.


Kudy a kam na PřF

Najdete nás na adrese Pasteurova 15, Ústí nad Labem. Od hlavního nádraží jsme jen 15 minut pěšky. Pokud využijete MHD, hledejte spojení na zastávku Kampus.

Přírodovědecká fakulta

Kontakt

Přírodovědecká fakulta UJEP
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem

Úřední hodiny

Po, St 13:00–15:00
Út, Čt 9:00–11:00

Studijní oddělení

Referenti

Jitka Králová
E: jitka.kralova@ujep.cz
T: +420 475 286 673

Bc. Kamila Šťastná
E: kamila.stastna@ujep.cz
T: +420 475 286 671

Renata Postlová
E: renata.postlova@ujep.cz
T: +420 475 286 672

Loading...