Loading...

Pedagogická fakulta

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

O fakultě

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Věda a výzkum

V širším měřítku tvoří nosnou složku vědy a tvůrčí činnosti na pedagogické fakultě výzkumy z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, kinantropologie, psychologie, umělecké a umělecko-pedagogické činnosti.

Pro akademické pracovníky i studenty jsou v souvislosti s výzkumnou činností k dispozici specializované laboratoře, např. Laboratoř funkční diagnostiky a sportovní motoriky. Studenti fakulty mají možnost realizovat své výzkumy a další tvůrčí aktivity s podporou mimořádných grantových stipendií. Výsledky výzkumných i tvůrčích aktivit studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů úspěšně prezentují na domácích i mezinárodních vědeckých konferencích, které jsou základem pro internacionalizaci.

Úspěchy fakulty

Na PF UJEP organizujeme významné mezinárodní vědecké konference (International Conference of Sport, Health and Physical Education, International Conference of Psychomotricity, Challenges of Foreign Language Teaching, Mezinárodní didaktická konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí, Cantus Choralis), hudební vystoupení, výstavy výtvarného umění, sportovní akce nebo workshopy a semináře pro širokou i odbornou veřejnost.

Patříme mezi lídry v podpoře rozvoje inkluzivního vzdělávání v ČR i zahraničí. Nově založené Centrum pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání umožňuje díky svým výzkumným aktivitám vytvářet optimální proinkluzivní vzdělávací prostředí na školách a provádí monitoring aktivit založených na práci s rodinami a integraci žáků ohrožených sociálním vyloučením.

Nedávno zrekonstruovaná sportovní hala a posilovna vytvářejí důstojné prostředí pro výchovu a vzdělávání olympioniků, mistrů světa, Evropy i ČR v různých sportovních disciplínách. Kde jinde než u nás si můžete vyzkoušet sportovní šerm, vysokohorskou turistiku, freediving, pohybové skladby nebo nejnovější netradiční hry.

Naší snahou je využít výsledky tvůrčí činnosti v praktickém prostředí. Studenti jsou zapojováni do činností v projektových týmech, kde získávají hodnotné zkušenosti uplatnitelné nejen v rámci studia, ale také v budoucím životě. Tvůrčí aktivity se realizují v umělecko-pedagogické oblasti, pedagogice, speciální pedagogice, psychologii nebo kinantropologii. Zázemí pro výzkumnou činnost na naší fakultě poskytují nově vybavené laboratoře (EEG laboratoř, Sportovní laboratoř, Laboratoř digitální gramotnosti).

Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost, a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě UJEP a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

 

 


Kontakt

Pedagogická fakulta UJEP
první patro (3. nadzemní podlaží)
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

 

Referent

Mgr. Jana Bláhová
E: jana.blahova@ujep.cz
T: +420 475 283 163

Studijní oddělení

Loading...