Loading...

Filozofická fakulta

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.

O fakultě

V Ústeckém kraji jsme jediná humanitní fakulta. Našemu regionu vracíme paměť, učíme ho řeči sousedů a věnujeme se jeho sociálním, kulturním i politickým problémům.

Nabízíme unikátní bakalářské a magisterské obory, včetně postgraduálních programů v historických vědách a germanistice, nebo obory zaměřené na učitelství. Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě.

Ač je FF nohama i srdcem v Ústeckém kraji, zakládá si na národní i mezinárodní spolupráci, podporuje a vítá všechny hosty „odjinud“.

 

Studium

Nebudete u nás jen vysedávat po seminářích.
 • Germanisté udržují čilé přeshraniční kontakty s drážďanskou a dalšími německými univerzitami.
 • Historici pracují v archivech a muzeích, jezdí po exkurzích a účastní se výzkumu v terénu.
 • Politologové a filozofové absolvují stáže v Parlamentu ČR na krajských a jiných úřadech.
 • Odpočívat můžete v dobře vybavených studovnách, které jsou zřízeny na každé katedře.
 • Řídíme se zkrátka Senecovými slovy a připravujeme studenty a studentky nejen pro další studium, ale i pro skutečný život.

Věda a výzkum

Když budete chtít, u nás se do vědy a výzkumu rovnou zapojíte.
Zkoumáme česko-německé vztahy v historickém a kulturním kontextu, věnujeme se česko-saskému příhraničnímu prostoru
a výrazně jsme odborně podpořili nedávné zapsání Krušnohoří/Erzgebirge na seznam památek UNESCO. Spolu s Národním památkovým ústavem se snažíme na stejný seznam prostřednictvím výzkumu dostat i „český chmel“. Zveme do Ústí nad Labem významné osobnosti světové vědy a pořádáme mezinárodní oborová setkání.

Na výzkum se primárně orientuje také náš Ústav slovansko-germánských studií, díky němuž vznikla například moderní učebnice česko-saských dějin pro střední školy.

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví je našlapané nejmodernější technikou pro průzkum památek, včetně 3D dokumentace a letecké prospekce, a podílí se na zajímavých průzkumech v regionu i za jeho hranicemi v objektech, kam se jinak nedostanete. Dokumentace památek je detektivka.

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání (CEPRONIV) pořádá mnoho praktických workshopů
a spolupracuje na zajímavých kulturních počinech.

Proč studovat na FF UJEP

 • Protože se k vám budeme chovat jako k mladším kolegům. Budeme k vám přistupovat individuálně. Přizveme vás do vědeckých projektů a všech fakultních aktivit.
 • Prostředky získané za vědu a výzkum investujeme do dalšího bádání a publikování, tedy do vás. Podpoříme vás, když se v rámci některého z programů rozhodnete vycestovat a zkusit si vědu v zahraničí.
 • Propojíme vás s partnery z praxe a vyšleme vás na zajímavé stáže. Zapojíme vás do společenského a kulturního dění města i kraje, které se svými aktivitami snažíme kultivovat.
 • Přivítáme vás v moderně rekonstruovaných a vybavených prostorách s dobrým zázemím a rodinnou atmosférou. Budeme se na vás snažit působit tak, abyste se neutopili ve všudy přítomném globálním chaosu a konzumu. Abyste věděli, že bez ideálů
  a morálních zásad se nedá dobře žít.
 • A až vás jednou vypustíme z hnízda, budeme na vás pyšní.

Úspěchy fakulty

 • Spolupráce na úspěšných výstavách, zapojení do mezinárodního výzkumu, výstavní projekty za oceánem, publikace významných odborných děl, pořadatelství a spolupořadatelství konferencí, získávání projektů a stipendií pro naše akademiky i studenty.
 • Bez hranic (Národní galerie v Praze); Children born of war – past, present and future (Horizon 2020); výstava Broken Wings (Washington D. C.); unikátní ediční řada Libri civitatis; konference k výročí české ústavy (Senátu ČR); Fulbright – Masarykovo stipendium – Cena J. Golla a mnoho dalších.
 • Ale hlavně vzdělaní, spokojení absolventi a studenti.
 • O úspěch Filozofické fakulty UJEP se aktivně zasazujeme, i když stejně jako Albert Einstein víme, že není, nesmí být ani jediným, ani hlavním cílem.

Přijďte se k nám podívat

Kdy: 6. února 2025

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost, a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UJEP a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku je v II. kole možno podat do 9. 8. 2024.                                                                                                                                                                                       .


Kudy a kam na FF

Filozofickou fakultu najdete v kampusu na Klíši v ulici Pasteurova 13. Od hlavního vlakového nádraží jsme jen 15 minut pěšky. Chyťte si bus č. 2, 7, 11 nebo 23, případně trolejbus č. 52, 58 nebo 59. Vystupte na zastávce Kampus a jděte s davem.

Hledejte elegantní budovu s bílou fasádou a červenou střechou.

Filozofická fakulta

Kontakt

Filozofická fakulta UJEP
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem

Úřední hodiny:

Po, St 12:00–14:00
Út, Čt 9:00–11:00

Studijní oddělení

Referenti

Mgr. Daniela Libichová
E: daniela.libichova@ujep.cz
T: +420 475 286 467

Mgr. Tereza Jenšíková
E: tereza.jensikova@ujep.cz
T: +420 475 286 466

studijniff@ujep.cz

Loading...