Loading...

Fakulta umění a designu

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem

Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, filozofii
a vědě jako tradičním akademickým hodnotám.

O fakultě

Jsme uměleckou a designérskou školou s respektem k dějinám umění, filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám.

Propojujeme současně ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami, a vytváříme tak komplexní kreativní prostředí plné tvůrčí umělecké a badatelské činnosti.

Zároveň hrajeme aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním
a mezinárodním kontextu.

Studium

Studuje se u nás v celkem šestnácti specializovaných ateliérech zaměřených na vzdělávání v oblasti umění a designu. Ateliérová výuka je velmi specifická a je pro ni charakteristický individuální přístup. Vaše studium u nás se bude opírat zejména o intenzivní komunikaci
s vedoucími pedagogy ateliérů.

Vaše aktivity se pak samozřejmě mohou volně rozpínat i nad rámec výuky. Zapojíte se do výtvarných projektů, workshopů a výstav a budete čerpat z přirozeně přátelské atmosféry. Nevyhnete se ale ani teoretické a uměnovědné reflexi oboru v podobě publikační činnosti.

Jeden z našich ateliérů je v rámci navazujícího magisterského studia určen pro zahraniční studenty a učí se tu v anglickém jazyce.

 

Proč studovat na FUD

V rámci studijních programů Výtvarná umění a Design poskytujeme ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům
a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky. Hledáme ale i cesty k prozkoumávání nových technologií, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i ke spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků
a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Věříme, že umění může a má inspirativně formovat nejen imaginaci a hloubku života v rovině tradičně estetické, ale i v rovině vědecké a technologické, že umění dokáže spolu s vědou rozvíjet nové přístupy k poznání světa, které není založeno jen na exaktních výpočtech, ale též na rozměrech neměřitelných. Věříme, že současné umění a design mají dostatek energie na kultivaci společenského života, prostředí a atmosféry.

Pro studenty a pedagogy vytváříme a podporujeme mezinárodní prostředí formou zahraničních stáží, výměnných pobytů, workshopů, přednášek a výstav významných zahraničních designérů, umělců a teoretiků. Spolupracujeme se školami, institucemi, galeriemi
a designérskými studii nejen v Evropě, ale i v Asii či Americe.

Řada z našich absolventů již svou tvorbou, oceňovanou doma i v zahraničí, dokazuje nepřehlédnutelnou energii mladého uměleckého centra severozápadních Čech, kterým se naše fakulta za dobu své existence stala. Studenti, uchazeči ale i široká veřejnost mají možnost vyzkoušet si studium na fakultě umění a designu také formou týdenních workshopů, které probíhají v rámci Letní školy.

Věda a výzkum

Učíme se a pracujeme v nepřehlédnutelné, nově zrekonstruované budově v univerzitním kampusu. Jednotlivé ateliéry mají pro svou činnost kvalitní zázemí včetně řady specializovaných pracovišť orientovaných na nejnovější digitální technologie.

Nezapomínáme ale ani na technologie klasické (audiovizuální studio, středisko digitálního tisku či 3D tisk, tradiční dílny grafiky, dílny pro zpracování dřeva, kovů, skla i textilu).

V unikátním realizačním centru porcelánu a keramiky v Dubí u Teplic navazujeme na regionální průmyslovou historii.

Spolupracujeme s významnými kulturními institucemi v zahraničí a po celé ČR.

Z bývalé menzy jsme vybudovali univerzitní kulturně-společenské centrum zvané Dům umění Ústí nad Labem. Tady organizujeme umělecké, vzdělávací a společenské programy.

Úspěch fakulty

Naši studenti a absolventi získávají ocenění v národních i mezinárodních soutěžích a výstavních projektech. Red Dot Design Award, Czech Grand Design, Cena Jindřicha Chalupeckého, Essl Art Award EEE, Národní cena za studentský design, Master of Crystal či Designblok. Každý druhý rok navíc udělujeme vlastní prestižní Cenu EXIT pro studenty uměleckých vysokých škol a akademií v ČR a na Slovensku.

Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu UJEP a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.                                                                              .


Kudy a kam na FUD

Sídlíme jen 15 minut pěší chůze od hlavního vlakového nádraží, v univerzitním kampusu v Pasteurově 9. Pokud k nám vyrazíte MHD, vystupte na zastávce Kampus a jděte s davem.

Fakulta umění a designu

Kontakt

Fakulta umění a designu UJEP
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělění

Po, St 8:00–11:00, 13:00–15:00
Út 8:00–11:00
Čt 9:00–11:00

Studijní oddělení

Referenti

Mgr. Monika Matoušková
E: monika.matouskova@ujep.cz
T: +420 475 285 130

Veronika Sládková
E: veronika.sladkova@ujep.cz
T: +420 475 285 129

Ing. Markéta Chalupová, MSc
E: marketa.chalupova@ujep.cz
T: +420 475 285 224

Loading...