Loading...

Fakulta životního prostředí

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

O fakultě

Zaměřujeme se na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních
a inspekčních institucích (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo v nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Studium

Co nabízíme našim uchazečům o studium?

 • Zázemí v nové budově CPTO v kampusu UJEP.
 • Špičkově vybavené laboratoře, posluchárny a učebny.
 • Nové a inovované Bc, Ing a PhD studijní programy.
 • Atraktivní předměty s množstvím exkurzí a terénních kurzů.
 • Zapojení do výzkumných projektů se zajímavými tématy.
 • Hledání cest k udržitelnosti a řešení palčivých problémů dnešního světa.
 • Možnost vycestovat během studia na studijní pobyty a pracovní stáže.
 • Rodinné prostředí a individuální přístup ke každému studentovi.

 

Věda a výzkum

Ze severních Čech přes Afriku až do Arktidy
Aktivity FŽP UJEP jsou interdisciplinární
 • Témata, kterým se věnují naši akademici a výzkumníci, mají velmi široký záběr, ale zároveň jsou propojená a vzájemně se doplňují.
 • Monitorujeme znečištění složek životního prostředí, faunu a flóru nebo ohrožené ekosystémy.
 • Navrhujeme opatření pro revitalizaci krajiny a vodních toků v oblasti severních Čech.
 • Aplikujeme metody GIS a dálkového průzkumu Země v oblasti ochrany životního prostředí, změny krajiny, ale i v archeologii
  a památkové péči.
 • Syntetizujeme nové reaktivní sorbenty schopné degradovat škodlivé pesticidy nebo bojové otravné látky.
 • Mapujeme znečištění sedimentů.
 • Provádíme paleoekologický a paleontologický výzkum v chladných oblastech v rámci Institutu Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy.
 • Zkoumáme antibakteriální nanofiltrační textilie vyrobené technologií nanospiderů.
 • Hodnotíme a oceňujeme přírodní zdroje a ekosystémové služby.
 • Hledáme otisky zemědělského hospodaření v kulturní krajině a posuzujeme jejich přínosy pro současnost.
 • Využíváme špičkové technologie pro sběr, analýzu a vizualizaci prostorových dat.
 • Podílíme se na archeologickém výzkumu v egyptském Abúsíru a Súdánu.
 • Rozvíjíme „zelené technologie“ pro transformaci odpadů na zelené chemikálie pro oběhové hospodářství.
 • Rekonstruujeme historické krajiny na podkladu archivních map a leteckých snímků.
 • Pěstujeme energetické plodiny na kontaminovaných půdách.
 • Věnujeme se ekologické výchově, udržitelnému turismu a geoheritage.
 • Digitalizujeme kulturní a přírodní památky, které přispěly k zařazení hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO.
 • Vyvíjíme mobilní zařízení na výrobu pitné vody bez připojení elektrické energie, které lze použít při přírodních katastrofách.
 • Spolupracujeme s více než 30 partnerskými univerzitami a mnoha výzkumnými centry po celém světě.

Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě.

Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost, a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí UJEP a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do data uvedeného u Vámi vybraného studijního programu.

Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.


Kudy a kam na FŽP UJEP

Najdete nás v nové budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) v kampusu UJEP (ulice Pasteurova 15), jen 15 minut pěší chůze od hlavního vlakového nádraží. Nejbližší zastávky MHD jsou Kampus, Klíšská nebo Solvayova.

Fakulta životního prostředí

Kontakt

Fakulta životní prostředí UJEP
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem

Úřední hodiny:

Po, Čt 9:00–11:00, 13:00–14:00
Út 9:00–11:00
Pá 7:30–10:00

Studijní oddělení

Referenti

Mgr. Zuzana Pavlasová
e-mail: zuzana.pavlasova@ujep.cz
+420 475 284 149

Věra Janečková
e-mail: vera.janeckova@ujep.cz
+420 475 284 129

Loading...