Loading...

Fakulta zdravotnických studií

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost
k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

O fakultě

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

Vedle studijních programů Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Pediatrické ošetřovatelství, Radiologická asistence, Zdravotní záchranářství, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (od června 2020), nabízíme také populární
a žádaný studijní program Ergoterapie.

V roce 2019 byl úspěšně akreditován navazující magisterský studijní program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení určený především pro ty, kteří se chtějí v budoucnu uplatnit jako vedoucí pracovníci nebo manažeři ve zdravotnictví.

 

Studium

UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium praxi. A tam, kde naše absolventy neznají, brzy vyniknou vaše studijní a praktické zkušenosti.

Výzvy ústeckého regionu hrají v tomhle případě ve váš prospěch. Co se naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo
v zahraničí.

Můžete se zapojit do některého z řady výzkumných týmů nebo jednoduše zažádat o grant na vlastní výzkum.

 

Věda a výzkum

Děláme aktivně teorii i praxi. K dispozici vám bude Laboratoř pro studium pohybu a Laboratoř prevence a podpory zdraví při FZS UJEP. Obě spolupracují s tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti.

Nejvýznamněji spolupracujeme s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z., Krajské zdravotní, a. s., kde společně řídíme celkem 12 klinických pracovišť včetně nejnovějšího přírůstku – Ortopedické kliniky. K praxi se tedy u nás dostanete hojně a napřímo.

Přijďte se k nám podívat

Kdy: 9. února 2023

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost, a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě zdravotnických studií UJEP a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termín pro podání přihlášek ke studiu je 31. 3. 2023.                                                                                                                                                                                                                                       .


Najdete nás v nové supermoderní budově v ulici Sociální péče 3652/13 v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Hlavní vchod je z plata před nemocniční budovou A (Atrium). Dojet k nám můžete třeba autobusem a vystoupit na zastáce Masarykova nemocnice (v ulici Sociální péče) nebo Severní Terasa (v ulici Mezní).

Fakulta zdravotnických studií

 

Kontakt

Fakulta zdravotnických stuií UJEP
Sociální péče 3652/13
400 11 Ústí nad Labem

Úřední hodiny

Po, Út 13:00–15:00
St 9:00–11:00
Pá 9:00–11:00 (pro studenty kombinované formy studia)

Studijní oddělení

Referenti

Kamila Machaloušová
E: kamila.machalousova@ujep.cz
T: +420 475 284 272

Ing. Barbora Svobodová
E: barbora.svobodova@ujep.cz
T +420 475 284 214

Loading...