Loading...

Fakulta zdravotnických studií

na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost
k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

O fakultě

Fakulta zdravotnických studií (FZS) vám umožní získat odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče a k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

Uplatníte se zejména v oblasti zdravotnictví jak ve státních, tak soukromých zařízeních.

K bakalářským studijním programům Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence,
Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství přibyly nově Biomedicínská technika a Ochrana a podpora zdraví.
Dále nabízíme navazující studijní program Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy,
studijní program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení aktuálně prochází reakreditačním procesem.

 

Studium

UJEP je pro trh práce zavedenou značkou. Zaměstnavatelé vědí, že naše škola přizpůsobuje studium praxi. A tam, kde naše absolventy neznají, brzy vyniknou vaše studijní a praktické zkušenosti.

Výzvy ústeckého regionu hrají v tomhle případě ve váš prospěch. Co se naučíte v lavicích, obratem vyzkoušíte na stážích doma nebo
v zahraničí.

Můžete se zapojit do některého z řady výzkumných týmů nebo jednoduše zažádat o grant na vlastní výzkum.

 

Věda a výzkum

Děláme aktivně teorii i praxi. K dispozici vám bude Laboratoř pro studium pohybu a Laboratoř prevence a podpory zdraví při FZS UJEP. Obě spolupracují s tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti.

Nejvýznamněji spolupracujeme s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.  , Krajské zdravotní, a. s.  , kde společně řídíme celkem 16 klinických pracovišť včetně nejnovějšího přírůstku – Onkologické kliniky. K praxi se tedy u nás dostanete hojně a napřímo.

Přijďte se k nám podívat

Kdy:  6. února 2025

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost, a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě zdravotnických studií UJEP a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

                                                                                                                                                                                                          .


Najdete nás v nové supermoderní budově v ulici Sociální péče 3652/13 v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. Hlavní vchod je z plata před nemocniční budovou A (Atrium). Dojet k nám můžete třeba autobusem a vystoupit na zastáce Masarykova nemocnice (v ulici Sociální péče) nebo Severní Terasa (v ulici Mezní).

Fakulta zdravotnických studií

 

Kontakt

Fakulta zdravotnických stuií UJEP
Sociální péče 3652/13
400 11 Ústí nad Labem

Úřední hodiny

Po, Út 13:00–15:00
St 9:00–11:00
Pá 9:00–11:00 (pro studenty kombinované formy studia)

Studijní oddělení

Referenti

Kamila Machaloušová (Fyzioterapie, Ergoterapie)
E: kamila.machalousova@ujep.cz
T: +420 475 284 272

Ing. Barbora Svobodová (Biomedicínská technika, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství, Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení, Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy)
E: barbora.svobodova@ujep.cz
T +420 475 284 214

Mgr. Klára Gasserová (Ochrana a podpora zdraví, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství)
E: klasa.gasserova@ujep.cz
T: 6420 475 284 215

Loading...