Loading...

 

 

2. kola přijímacího řízení

Nezoufejte, ještě máte čas!

 

Myšlenky na maturitu vám nedovolily přemýšlet nad budoucností a vy jste nestihli podat přihlášku na univerzitu?

NEZOUFEJTE! Stále máte čas se k nám přihlásit! Na našich fakultách nyní probíhají 2. kola přijímacích řízení.

Nabízíme vám širokou škálu studijních programů, které vám umožní rozvinout vaše dovednosti a získat hlubší znalosti. Na univerzitní půdě se seznámíte s lidmi, kteří sdílí vaše vášně a zájmy. Společně vytvoříme prostředí, ve kterém se budete cítit inspirováni a připraveni vydat se na svou vlastní cestu k úspěchu.

Níže zjistíte, kam se stále můžete přihlásit. Tak nečekejte a podejte si svou přihlášku.

Čas na rozmyšlenou máte u většiny fakult až do půlky srpna. U některých dokonce až do září!


Fakulta strojního inženýrství

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu v akademickém roce 2023/2024 se podává v II. kole do bakalářského a navazujícího magisterského studia do 28. 8. 2023 a do doktorského studia do 31. 8. 2023.

 

 

Fakulta životního prostředí

Termín podání přihlášky do ll. kola: 25. 8. 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

 

 

Fakulta umění a designu

Termín II. kola přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2023/2024 ve studijním programu Kurátorská studia je 11. 9. 2023.

Filozofická fakulta

Otevřena ll. kola přijímacího řízení do 15. 8. 2023.

 

Fakulta zdravotnických studií

Termíny pro nově studijní programy:

  • PS Biomedicínská technika - do 21. 8. 2023
  • KS Pediatrické ošetřovatelství - do 21. 8. 2023

Termíny ll. kola jsou pro:

  • KS Ergoterapie - do 21. 8. 2023
  • PS Radiologická asistence - do 21. 8. 2023
  • PS Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy - do 31. 8. 2023

Přírodovědecká fakulta

Termín pro podání přihlášek do ll. kola příjímacích řízení je 18. 8. 2023.                                                                                                                                                                                                                                                           .

 

 

 

 

Pedagogická fakulta

Termín podání přihlášek v ll. kole pro bakalářské a magisterské studijní programy je 11. 8. 2023.

Fakulta sociálně ekonomická

Vyplnění a podání E-přihlášky v ll. kole pro bakalářské studijní programy Regionální rozvoj a veřejná správa a Sociální politika a sociální práce do 10. 9. 2023 a zaplacení poplatku za přijímací řízení do 12. 9. 2023.

Loading...