Loading...

Aplikovaná geoinformatika (Mapy – Drony – Družice)

Anotace studijního programu

„Proč studovat Aplikovanou geoinformatiku? Protože od teď za tři roky se budeš na svět umět dívat tak, jako by ti ležel na dlani. Získáš spoustu pomocníků v podobě těch nejmodernějších technologií. Naučíš se je vysílat do vzduchu, pod vodní hladinu i pod zemský povrch. A krajina ti bude vyprávět příběhy ze své minulosti i přítomnosti. Příběhy, které budeš umět využít pro lepší budoucnost Země.“

Že tohle umí jen superhrdinové? Však je tahle planeta potřebuje…

V průběhu studia bakalářského studijního programu Aplikovaná geoinformatika (AGI) se seznámíš se spoustou zajímavých věcí. V dnešní online době jsou internetové mapy prostě IN.

Naučíme tě, jak si vytvořit svůj vlastní mapový portál podobný Mapy.cz. Každý mapový portál ale musí obsahovat nějaké mapy – u nás získáš znalosti a dovednosti jak mapy vytvářet a také jak získávat podklady (data) pro jejich tvorbu.

V rámci výuky AGI si ukážeme, jak proměnit tvůj chytrý telefon v sofistikované zařízení pro mapování. Mezi nejmodernější metody sběru dat patří mapování z dronů, družic a letadel. Ukážeme si, jak z fotek z dronu udělat detailní 3D model krajiny nebo podrobnou leteckou fotomapu (tzv. ortofoto) – podrobnější než má Google nebo Mapy.cz.

S využitím speciálních (multispektrálních) kamer umístěných na dronu a družicových systémech budeme hledat v lesích oblasti napadené kůrovcem, vyhodnocovat tepelné ostrovy ve městech, nebo určovat množství vody zadržované v krajině. Mapování provádíme nejen ze země a ze vzduchu, ale také z vodní hladiny – s využitím lodě a podvodního sonaru budeme zkoumat dna přehrad a vodních nádrží.

Jsme jediná fakulta v republice, která provozuje laserový skener umístěný na letadle – je to speciální zařízení, které umí vytvořit 3D model krajiny tak, jak vypadá bez vegetace (pod stromy a keři).

Naučíme tě tak například identifikovat zbytky středověké těžby v Krušných horách, krátery po bombardování za 2. světové války, historická koryta řek, nebo prostě vytvořit 3D model libovolné oblasti. Následně není nic jednoduššího než výsledek sdílet s ostatními na internetu, nebo jej vytisknout na 3D tiskárně.

Pokud bychom se chtěli podívat pod zem, můžeme využít zařízení zvané georadar či DEMP – s ním lze studovat strukturu hornin, nebo hledat tajné chodby. Máme k dispozici velkou databázi starých map a leteckých snímků. Při jejich zpracování budeme pátrat po dávno zaniklých obcích, cestách, rybnících a analyzovat, jak si příroda bere „zpět“ krajinu, kterou člověk opustil, nebo jak ji naopak neustále intenzivně přetváří.

Při výuce sázíme na praxi, takže se při studiu naučíš všechny tyto nejnovější technologické „hračky“ používat a my z tebe uděláme odborníka v oblasti aplikace geoinformatiky (nejen) do oblasti životního prostředí.

Být geoinformatikem je prostě SKVĚLÉ  a na Fakultě životního prostředí se určitě najdeš!

Jaké předměty tě čekají?

Úvod do studia životního prostředí / Základy kartografie / Geoinformatika / Základy geodézie / Sběr prostorových dat / Fyzická geografie / Základy odborné angličtiny / Databáze v geoinformatice / Základy programování / Krajinné terénní cvičení / Statistika / Sociální a ekonomická geografie / Aplikovaná krajinná ekologie a GIS / Aplikovaná geologie a pedologie / Geostatistika pro environmentální data / GIS v angličtině / Hydrologie a ochrana vod / Základy práva / Územní plánování a regionální politika / Distribuce dat a mapové servery /3D modelování a virtuální realita / Katastr nemovitostí a stavební zákon

Informace k motivačnímu pohovoru pro přijímací řízení​​​​​​​

Při motivačním pohovoru Vás nebudeme z ničeho zkoušet, hlavně se budeme bavit o tom, proč jste si naši školu vybrali a jaká témata z oblasti ekologie a životního prostředí Vás zajímají.
K pohovoru není třeba nic studovat, ale pokud budete chtít, můžete si připravit písemné poznámky o tom, proč jste si daný studijní program vybrali a co od něj očekáváte. Vítáni jsou i uchazeči, kteří nemají se zaměřením daného studijního programu zatím žádné zkušenosti, ale mají chuť a motivaci se něco nového a zajímavého naučit.
Čeká vás přátelský rozhovor, při kterém Vám představíme možnosti studia na FŽP UJEP. Pokud vás nějaký studijní program na FŽP UJEP zaujal, neváhejte a přihlaste se. Motivační pohovor vám umožní zjistit, zda je studium na FŽP UJEP pro vás to pravé.

Studijní program Aplikovaná geoinformatika spadá do oblasti „geověd“ – při pohovoru se budeme bavit o tom, jak při výuce AGI využíváme například geografii, geodézii, informatiku nebo matematiku a jaké by mohlo být vaše budoucí uplatnění. Pokud jste se s některou z těchto oblastí na střední škole nesetkali (nebo to bylo jen okrajově), tak to vůbec nevadí – vše vás tu naučíme. Pokud jste se ale během studia účastnili nějakých „geo-orientovaných“ soutěží, nebo jste na takové téma vypracovali seminární práci – vezměte ji s sebou a my vám ukážeme, jak by bylo možné vaše téma dále rozvinout s využitím nejnovějších geoinformatických technologií.

Profil absolventa

Budeš moct pracovat s IT/GIS a zároveň pomáhat přírodě a životnímu prostředí ve státní správě, ve výzkumných a projektových ústavech, v podnikové sféře, firmách a start-upech nebo v nevládních organizacích. Můžeš se uplatnit na pozicích jako:

 • IT specialista v soukromém i státním sektoru (správce počítačových sítí, správa www stránek)
 • geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva, správa mapových serverů, sběr prostorových dat)
 • odborný pracovník v soukromé společnosti zaměřené na sběr a zpracování prostorových dat (geodetické firmy, fotogrammetrické firmy)
 • odborný pracovník správy geodat v soukromém sektoru
 • odborný pracovník se zaměřením na využití GIS v soukromé/státní sféře v oblasti využívání přírodních zdrojů, revitalizace krajiny, řízení rizik
 • výzkumný pracovník

Základní informace o studijním programu

Název programu Aplikovaná geoinformatika Fakulta Fakulta životního prostředí
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0532A330020 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 30.4.2024 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. února 2024

Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě životního prostředí a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášku ke studiu podávejte do data uvedeného u studijního programu. Vyplněnou přihlášku je nutné po vyplnění doručit na fakultu.

Přílohy k přihlášce lze podávat i elektronicky přímo v e-přihlášce. Výčet povinných příloh je defoniván podmínkami přijímacího řízení konkrétního studijního programu. Všchny podmínky jsou dostupné na adrese https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a zaslané poštou  do termínu uvedeného u studijního programu na adresu fakulty:

Fakulta životního prostředí UJEP
Pasteurova 3632/15,
400 96 Ústí nad Labem

nebo na studijním oddělení fakulty v Ústí nad Labem.

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
 • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
 • Povinné přílohy dle podmínek přijímacího řízení dostupných na drese: https://www.fzp.ujep.cz/studijniprogramypr
 • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
 • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
 • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 440509.
 • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
 • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
 • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
 • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí se zaměřuje na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Studium na FŽP je tříleté v bakalářských studijních programech, dvouleté v navazujících magisterských studijních programech a tříleté v doktorském studijním programu.

Jako absolventi FŽP naleznete široké uplatnění například v orgánech státní správy a místní samosprávy, v kontrolních a inspekčních institucích, (na městských, obecních či krajských úřadech, ministerstvech, České inspekci ŽP, v Českém hydrometeorologickém ústavu atd.), v podnikové sféře, ve výzkumných a projektových ústavech, v orgánech ochrany přírody či správách chráněných krajinných oblastí a národních parků nebo nevládních organizacích a environmentálních startupech.

Více o fakultě

 

Loading...