Loading...

Fine Art

Anotace studijního programu

The FINE ART post-Bachelor (Master’s) programme of study targeted on preparation of author personalities capable of influencing the broad field of contemporary visual art via their creation, with a specific focus on the fields of photography and intermedia creation, but also with possible overlaps in other disciplines. (Individual FAD studios can contribute to development of specific areas of this wide spectrum of activities depending on their profiles and creative orientation of their heads, in the form of hosting a student at the given site.)

The course focuses mainly on developing personalities of students and their ability to use their work to express their creative and civic attitudes to relevant topics, and thus, among others, to help development of visual culture or visual literacy of contemporary society. Student comes through a systematic vocational training preparing them for a professional career of a freelance artist, but also through an inspiring milieu of a community consisting of students who come from various cultural (and language) environments. The superstandard level of the content of study is supported by the previous foreign activities of the team of knowledgeable pedagogues (positions of a visiting tutors, regular lecture activities abroad, organizing workshops, attending creative stays, and prestigious exhibition activities), as well as by involvement of native speakers.

At the same time, a student of this programme will get acquainted with principles of polemical-critical thinking, and develop ability of perception, analysis, and reflection of an artwork as a reference frame of their own creation. The concept of study will also allow them to get a basic knowledge of Czech cultural milieu as well as a broader frame of contemporary Central European visual culture, and to participate in local cultural activities.

A graduate from the FINE ART programme of study is professionally equipped with systematic, structured knowledge and skills enabling them to start a career of a freelance artist, a senior creative agent of advertising and marketing agencies, graphic studios, publishing houses, creative industries, or to take a position of an art mediator or a lecturer in creative workshops.

More information about the study More information about the admission procedure

photo-fad-slides-2022-compresed

Profil absolventa

A graduate from FINE ART post-Bachelor (Master’s) programme of study will be ready to become an independently creating artistic personality who in their work reflects current artistic trends, as well as the patterns of development of the national scene in their country of origin, enriched by the experience gained in Czech environment. As well, they will be capable of an open intercultural dialogue and will be prepared to react to serious social issues by means of their work. Further to their previous education, the graduate will develop the skills acquired while studying at the bachelor’s degree (admission to the Master’s programme of study requires a certificate of recognition of their foreign diploma in the Czech Republic – so-called nostrification – or nostrification with an apostille), both in digital technologies and in intermedia overlaps, as well as in the field of classical media or e.g. graphic design for a wide range of multigenre creation, so that they are able to anticipate the constantly developing technologies of creation and innovative ways of final presentations. Particular attention will be paid to overlaps towards photography and intermedia creation (photographic installation, time-based media and digital art) as well as to development of technical skills related to these disciplines.

The conception of the study emphasizes the student’s readiness for programmed (conceptual) artistic activity relying not only on professional skills and knowledge of the whole wide range of artistic means and tools of related disciplines, but also on the essential need to base their work on previous theoretical study and critical analysis.

A graduate from FINE ART post-Bachelor (Master’s) programme will have skills and knowledge for a career of a freelance artist, a photographer, a specialist in creative disciplines (such as media, TV, film, advertising, creative industry, startups or nonprofit organizations) a specialist in both government and private institutions, an expert who will be able to create visual and/or intermedia communication on the level of common comprehensibility, and thus participate in developing current artistic trends and visual culture of today’s society. A graduate from FINE ART programme, being equipped with the solid principles of polemical-critical thinking, will be also prepared for a career of an educator in different systems and levels of professional art education, or a lecturer in the gallery or museum contexts, or in nonprofit organizations. Thanks to the superstandard practical training and strong theoretical anchorage, a graduate from the programme of study will be able to adapt their information and knowledge acquired during the study to authentic needs of cultural scenes they decide to act on. As well, a graduate will be prepared for further postgraduate studies in the same or similar programmes of study, among others, in the Visual Communication doctoral programme of study, conducted at FAD JEPU. So far, the study has been recognized without problems in all countries where graduates of the FAD JEPU foreign language programme are located.

Základní informace o studijním programu

Název programu Fine Art Fakulta Fakulta umění a designu
Místo Ústí nad Labem Typ navazující magisterské
Číslo oboru/kód N0213A310002 Forma prezenční
Udělovaný titul MgA. Jazyk Angličtina
Termín přihlášek 28 March 2024 Délka studia 2

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 8. 2. 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na Fakultě umění a designu UJEP a zjistěte více o studiu na fakultě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultě umění a designu a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Termíny pro podání přihlášek se liší dle programů.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává dle studijního programu, na adresu fakulty:

Fakulta umění a designu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 9
400 96 Ústí nad Labem

Více informací k přihláškám zde: https://fud.ujep.cz/studium/prijimaci-rizeni/

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení.
  • Poplatek činí 660,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol:460509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat.

Fakulta umění a designu

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Více o fakultě

Loading...