Loading...

Aplikovaná ekonomie a správa

Anotace studijního programu

Program pro absolventy magisterských programů, kteří se chtějí stát specializovanými odborníky s porozuměním pro fungování společenských institucí v českém i mezinárodním kontextu. Ekonomické poznání integrujeme s prvky ostatních společenských věd (filozofií, sociologií, politologií).

Studenti se během 4 letého studia stávají specializovanými odborníky s porozuměním pro fungování společenských institucí v českém i mezinárodním kontextu. Ekonomické poznání integrujeme s prvky ostatních společenských věd (filozofií, sociologií, politologií). To umožňuje absolventům řešit společenské problémy v souvislostech s důrazem na praktické dopady jednotlivých řešení a s přihlédnutím k fungování veřejného sektoru i jednání individuálních aktérů. Program svým založením navazuje na tradici Philosophy, Politics and Economics (PPE), který se vyučuje na univerzitách západní Evropy od 20. let dvacátého století.

Profil absolventa

Cílem studia je rozvinout u absolventů schopnost kritického myšlení, uvažování o společenských problémech v širších souvislostech při zachování dostatečně hluboké specializace v oblasti ekonomie a dalších vědních disciplín. Kromě interdisciplinárního přístupu k řešení problémů je kladen důraz na prohloubení měkkých dovedností (tzv. soft skills), jako jsou práce v týmech, kultivovaný slovní a písemný projev, jazyková vybavenost, inovativní formy výuky a výzkumu s podporou distančních a experimentálních nástrojů.

Absolventi působí ve dvou oblastech: 

  1. v akademické sféře a dalších výzkumně orientovaných institucích,
  2. v profesní oblasti.

Jsou připravováni na výkon široké škály profesí s významnými společenskými dopady ve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru (charitativní organizace, think tanky), ve vlivových organizacích, jako novináři či v soukromém sektoru zejména v oblastech CSR (corporate social responsibility) a PR, ale i na vyšších exekutivních pozicích, které vyžadují celostní pohled na řešené problémy. Naši absolventi nacházejí uplatnění v ČR i v zahraničí

Základní informace o studijním programu

Název programu Aplikovaná ekonomie a správa Fakulta Fakulta sociálně ekonomická
Místo Ústí nad Labem Typ doktorské
Číslo oboru/kód P0311D050029 Forma prezenční
Udělovaný titul Ph.D. Jazyk Čeština
Termín přihlášek bude stanoven Délka studia 4

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy:  8. února 2024
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Fakultu sociálně ekonomickou a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Vyplnit a podat e-přihlášku ke studiu je možno do 30. 4. 2024.

Fakulta sociálně ekonomická

Od roku 1991 jsme jedinou veřejnoprávní VŠ poskytující v ústeckém regionu vzdělání v oblasti ekonomie a managementu, hospodářské politiky a veřejné správy a také v oblasti sociální práce. Vystudujete u nás v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských programech, prezenční i kombinovanou formou studia.

Více o fakultě

Loading...