Loading...

Hudební výchova pro pomáhající profese

Anotace studijního programu

Tříletý bakalářský studijní program je zaměřen na profesní přípravu erudovaných odborníků pracující v oblasti hudební výchovy v sociálních a zdravotnických zařízeních (domovy pro seniory, dětské domovy, organizace zabývající se volnočasovými aktivitami, centra rodinné péče apod.).

Profil absolventa

Absolventi programu mají dostatečné znalosti:
– z hudebně teoretických předmětů (hudební teorie, harmonie, hudební formy),
– z hudební historiografie (dějiny světové a české klasické i nonartificiální hudby),
– z pedagogických a psychologických disciplín obsažených ve studijním programu.

Absolventi programu budou schopni:
– sami připravovat materiály pro práci s žáky/klienty: upravovat skladby či potřebná cvičení pro příležitostně vzniklé soubory a realizovat s nimi vokální, instrumentální, poslechové i hudebně-pohybové činnosti,
– hrát na hudební nástroj – zobcová flétna, keyboard, kytara, Orffův instrumentář,
– naučit žáky/klienty hře na výše uvedené hudební nástroje pro potřeby připravovaných hudebních aktivit,
– využít svých nabytých dovedností při elementární hlasové výchově a zpěvu,
– připravovat akce koncertního charakteru, a to jak po stránce umělecké a dramaturgické, tak i po stránce organizační a organizovat výše uvedené aktivity se svými klienty/žáky, včetně vedení a řízení instrumentálního a vokálního souboru,
– komunikace v cizím jazyce,
– využít znalostí z pedagogiky a psychologie pro přípravu a realizaci odpovídajících hudebních programů, a také pro komunikaci s žáky/klienty.

Základní informace o studijním programu

Název programu Hudební výchova pro pomáhající profese Fakulta Pedagogická fakulta
Místo Ústí nad Labem Typ bakalářské
Číslo oboru/kód B0114A300130 Forma prezenční
Udělovaný titul Bc. Jazyk Čeština
Termín přihlášek 29. 4. 2022 Délka studia 3

 

Často kladené dotazy

Jedná se o studium, ve kterém uchazeč volí závaznou kombinaci dvou programů. Program maior je tzv. hlavní program a program minor je vedlejší program. Studijní program maior a minor se liší pouze zařazením kvalifikační práce. Kvalifikační práci budete psát v programu, který zvolíte jako maior.

(Neplatí v případě jednooborových studijních programů)

Všechny předměty, které budete studovat na konkrétním studijním programu, jsou na tomto odkazu.

Nezapomeňte: zadat fakultu, rok, formu a typu studia k nalezení více informací.

Všechny potřebné kontakty na studijní oddělení, naleznete v záložce fakulty na konci stránky.

V případě potíží nás kontaktujte zde.


Přijďte se k nám podívat

Kdy: 3. února 2022
Přijďte na Den otevřených dveří na UJEP a zjistěte více o studiu na univerzitě. Projděte si fakultu, které svěříte svou budoucnost a univerzitu, kterou si zamilujete!

Přijímací řízení

Zjistěte více o tom, jaké podmínky musíte splnit k přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě a do jakých studijních programů se můžete hlásit.

Přihlášky podávejte do 29. dubna 2022.

Jak se přihlásit na tento studijní program?

Níže naleznete stručný návod jak postupovat při podání přihlášky. Vždy pečlivě sledujte aktuální a úplné podmínky přijímacího řízení!
1
Nezapomeňte na termíny přihlášek

Písemná nebo elektronická přihláška ke studiu se podává do 29. 4. 2022 na adresu fakulty:

Pedagogická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

2
V rámci přihlášky dodejte tyto dokumenty
  • Písemnou nebo elektronickou Přihlášku ke studiu na VŠ se všemi náležitostmi.
  • Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
  • Doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení.
  • V případě uchazečů o studium ze zahraničí je povinnou součástí přihlášky doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na akreditovaném pracovišti v ČR (nevztahuje se na občany Slovenské republiky).

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami
UCP UJEP, Mgr. Vladimír Řáha, T: 702 202 477, E: vladimir.raha@ujep.cz, W: ujep.cz/cs/ucp/

3
Pošlete vyplněnou přihlášku s přílohami

Na písemnou „Přihlášku ke studiu na VŠ“ je nutné nalepit doklad o úhradě poplatku za přijímací řízení (Podmínky přijetí ke studium).

4
Zaplaťte poplatek za přijímací řízení
  • Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní program a formu studia. Poplatek je stejný pro písemnou i elektronickou formu přihlášky.
  • Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Číslo účtu: 260112295/0300. Název banky: ČSOB, variabilní symbol: 430509.
  • Specifický symbol: pro písemnou přihlášku prvních 6 čísel rodného čísla. Specifický symbol: pro e-přihlášku vygenerován elektronickým systémem.
  • Při podání písemné přihlášky se poplatek hradí poštovní poukázkou nebo převodem. Při podání e-přihlášky se poplatek hradí výhradně převodem.
  • Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu a je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný.
  • V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta oslavila v roce 2019 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem. Rozsahem svých činností a strukturou studijních programů tvoří již tradičně centrum vzdělávání, vědy a výzkumu na severu ČR.

Fakulta připravuje studenty nejen pro kariéru učitelů, sociálních a speciálních pedagogů, ale také sportovců a dalších odborníků.

Více o fakultě

Loading...